Ei leikata lapsilta enempää

Kiitos 28 220 allekirjoittajalle. Vetoomus allekirjoituksineen on toimitettu hallitukselle kehysriihen aamuna.

Suomessa on tehty kovia lasten hyvinvointiin vaikuttavia leikkauksia.

Nyt olemme tilanteessa, jossa lasten pahoinvointi syvenee, mutta matalan kynnyksen tukea ei ole riittävästi saatavilla. Koulut, mielenterveyspalvelut ja lastensuojelun perhetyö kärsivät resurssipulasta. Yhä useampi lapsiperhe putoaa köyhyysrajan alapuolelle.

Alkuvuoden traagiset tapahtumat osoittavat, että näin ei voi jatkua.

Juuri nyt hallitus valmistelee huhtikuun kehysriiheen uusia miljardien säästöjä. Uhkana on, että leikkaukset kohdistuvat jälleen lasten hyvinvointiin. 

Vetoa kanssamme hallitukseen: ei leikata lapsilta enempää!

Järjestön vetoomus keräsi alle viikossa 28 220 allekirjoitusta. Vetoomus allekirjoituksineen on toimitettu hallitukselle kehysriihen aamuna. 

1. Ei leikata lasten peruspalveluista ja mielenterveyden tuesta

Jatkuvat hyvinvointialueisiin ja kuntiin kohdistuvat säästöt vaarantavat lasten ja lapsiperheiden peruspalveluja. Leikkaukset vaikeuttavat palveluun pääsyä ja kaventavat aukioloaikoja sekä palveluverkkoa neuvoloissa, mielenterveyspalveluissa, perheiden varhaisessa tuessa, lastensuojelussa ja terveydenhoidossa. Hallituksen päätökset rahoituksesta vaikuttavat suoraan hyvinvointialueisiin ja kuntiin, joissa päätöksiä tehdään selkä seinää vasten.

Vaadimme, että hallitus:

  • varmistaa lapsiperheiden peruspalveluiden, mielenterveyspalveluiden ja perhetyön oikea-aikaisuuden ja resurssit
  • ei kohdista hyvinvointialueille sellaisia säästöjä, jotka voivat vaarantaa lasten ja lapsiperheiden palvelut

2. Ei leikata kouluilta  

Jokainen lapsi ansaitsee kiusaamisesta, syrjinnästä ja väkivallasta vapaan koulun. Riittävän varhaisen ja matalan kynnyksen tuen puute lisää lasten turvattomuuden tunnetta ja heikentää heidän hyvinvointiaan. Vihapuheeseen ja väkivaltaa ihannoivaan kulttuuriin puuttuminen vaatii läsnä olevia aikuisia: opettajia, oppilashuollon ammattilaisia ja nuorisotyöntekijöitä.

Vaadimme, että hallitus:

  • takaa peruskouluille, toisen asteen oppilaitoksille ja oppilashuoltoon riittävät resurssit, eikä kohdista niihin uusia säästöjä
  • toteuttaa kouluissa ja oppilaitoksissa Väkivallaton lapsuus -toimenpidesuunnitelman kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi

3. Ei lisätä lapsiperheköyhyyttä

Hallitus on jo tehnyt leikkauksia, jotka ovat ajaneet vähävaraisia lapsiperheitä yhä syvempään ahdinkoon. Esimerkiksi asumistuen heikennykset ja lapsikorotusten poisto ovat osuneet lujaa näihin perheisiin. Hallituksen jo tekemien toimien seurauksena 17 000 lasta on tippumassa köyhyysrajan alapuolelle nostaen kokonaismäärän noin 140 000 lapseen. Jo ennen nyt voimaan astuneita leikkauksia Suomi on saanut Euroopan neuvostolta huomautuksia liian matalan sosiaaliturvan tasosta.

Lapsille köyhyys tarkoittaa jopa puutetta ruoasta. Köyhyyden kokemukset näkyvät esimerkiksi terveys- ja mielenterveysongelmina ja ulkopuolisuuden kokemuksina.

Vaadimme, että hallitus:

  • ei tee enempää lapsiperheköyhyyttä syventäviä ja lisääviä päätöksiä
  • arvioi jo toteutettujen ja suunniteltujen leikkausten vaikutukset lapsiin ja sitoutuu tekemään korjauksia parantaakseen kaikkein heikoimmassa asemassa olevien lapsiperheiden asemaa