Yrityksille

Yrityksille

Pelastakaa Lapset ry täyttää 100 vuotta vuonna 2022. Olemme alusta asti tehneet töitä kaikista heikoimmassa asemassa olevien lasten ja nuorten auttamiseksi. Lukuisat erilaiset sankarit ovat omalla panoksellaan mahdollistaneet työmme jatkumisen – yrityslahjoittajat ovat yksi heistä. Työmme lasten hyväksi jatkuu ja jatkamme työtämme, kunnes meitä ei enää tarvita.

Lahjoita juhlavuoden keräykseen

Lahjoita joulukeräykseen

Tervetuloa mukaan rakentamaan parempaa maailmaa lapsille!

Haluatko olla mukana varmistamassa lapsen oikeuksien toteutumisen Suomessa ja maailmalla? Yrityksellä on mahdollisuus olla merkittävä muutoksentekijä työssä kestävämmän ja oikeudenmukaisemman tulevaisuuden puolesta. Yhteistyössä Pelastakaa Lasten kanssa varmistat, että lasten asema ja hyvinvointi otetaan huomioon kaikessa liiketoiminnassa.

Toimimalla yhteistyössä Pelastakaa Lasten kanssa yrityksenne voi  

Kantaa sosiaalista vastuuta

Motivoida ja innostaa työntekijöitä 

Vahvistaa samalla yrityskuvaa

Pelastakaa Lapset tarjoaa yrityksille monimuotoisia tapoja yhteistyöhön. Räätälöimme yritykselle tarvittavat välineet konkreettiseen vastuunkantamiseen ja toimimme yhdessä yrityksen kanssa parantaaksemme maailman lasten tulevaisuutta. Toimimme yhteistyössä  erikokoisten ja eri aloilla toimivien yritysten kanssa. Etsimme vastuullisia yhteistyökumppaneita, jotka haluavat toimia kotimaan ja maailman lasten hyväksi. Yritykset voivat tukea Pelastakaa Lasten toimintaa joko rahalahjoituksin tai tarjoamalla omaa liiketoimintaosaamistaan erilaisissa projekteissa ja kampanjoissa yhteistyössä Pelastakaa Lasten kanssa. 

Yrityksillä on merkittävä rooli YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable Development Goals, SDGs, Global Goals) saavuttamisessa. Uusien vuonna 2016 voimaan astuneiden tavoitteiden tarkoituksena on vuoteen 2030 mennessä poistaa äärimmäinen köyhyys, edistää tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta sekä suojella maapallon kantokykyä. Pelastakaa Lapset on sitoutunut kaikessa toiminnassaan edistämään tavoitteiden toteutumista ja haluaa yritysyhteistyöllä edistää tavoitteita etenkin lapsen oikeuksia varmistavalta kannalta.

Haluaako yrityksesi lähteä rakentamaan yhteistyötä kanssamme?

Lue lisää eri tukemisen muodoista

Yhteistyökumppanimme

Ehdota yhteistyötä

Liiketoimintaa ohjaavat lapsenoikeusperiaatteet 

Ota yhteyttä!

Sähköpostilla

lahjaksitulevaisuus@pelastakaalapset.fi

Johanna Mäkelä

Yritysyhteistyön tiiminvetäjä

040 529 4475

Emme tee yritysyhteistyötä tai ota vastaan lahjoituksia ase-, tupakka- tai aikuisviihdeteollisuuden yrityksiltä, emmekä yrityksiltä, jotka toimivat äidinmaidonkorvikkeiden parissa rikkoen kansainvälistä äidinmaidonkorvikkeiden markkinointikoodia (”The Code”). Lisäksi noudatamme erityisen tiukkaa riskikartoitusperiaatetta koskien seuraavia aloja: uhkapelit, alkoholi, ydinvoima, fossiiliset energialähteet, lapsille markkinoitu pikaruoka ja virvoitusjuomat, lääkkeet, yksityiset turvallisuuspalvelut, luonnonvaroihin kajoaminen sekä äidinmaidonkorvikkeet ja -pullovalmistajat (ne yritykset, joista ei ole näyttöä alan säännöstön ”The Code” rikkomisesta).