Orion ja Pelastakaa Lapset yhteistyöhön lasten hyvinvoinnin edistämiseksi Suomessa ja kansainvälisesti

Orion ja Pelastakaa Lapset ry ovat allekirjoittaneet sopimuksen yhteistyöstä. Orionin 50 000 euron lahjoituksella Pelastakaa Lapset edistää tänä vuonna vähävaraisten lasten ja nuorten hyvinvointia kotimaassa sekä elintärkeiden terveys- ja ravitsemuspalveluiden saatavuutta Itä-Afrikassa.

Suomessa elää tällä hetkellä yli 120 000 lasta vähävaraisissa perheissä, ja määrän pelätään kasvavan. Samalla viime vuosina kriisit ja konfliktit ovat vaikuttaneet lapsiin ympäri maailmaa niin suorasti kuin epäsuorastikin. Itä-Afrikan alueella pula elämän perusedellytyksistä, kuten ravitsevasta ruuasta, lääkkeistä ja terveydenhuollosta on kasvava.

Kaiken toimintamme ytimessä on hyvinvoinnin rakentaminen, ja tätä missiota lähdemme toteuttamaan nyt myös Pelastakaa Lasten kanssa

”Globaalina yrityksenä tiedostamme, kuinka merkittävästi viime vuosien kriisit ja konfliktit ovat vaikeuttaneet yhä useamman perheen tilannetta niin Suomessa kuin ympäri maailmaa. Kaiken toimintamme ytimessä on hyvinvoinnin rakentaminen, ja tätä missiota lähdemme toteuttamaan nyt myös Pelastakaa Lasten kanssa kaikista suurimmassa tarpeessa olevien lasten ja perheiden hyväksi”, kertoo Orionin toimitusjohtaja Liisa Hurme.

“Pitkäjänteisen työmme tavoitteena on, että lapset saisivat kasvaa ja kehittyä turvallisessa ympäristössä sekä kotimaassa, että maailmalla. Yhdessä lasten sekä kumppaniemme kanssa parannamme lasten elämää niin tavallisessa arjessa kuin kriisien keskelläkin rakentaen heille parempaa tulevaisuutta. Kiitämme lämpimästi Orionia luottamuksesta tärkeää työtämme kohtaan sekä halusta tukea ja olla osana kansainvälistä yhteisöämme. Meille on ensiarvoisen tärkeää rakentaa pitkäaikaisia yhteistyökumppanuuksia yritysten kanssa, joille vastuullisuus tarkoittaa konkreettisia tekoja ja jotka yhdessä haluavat vaikuttaa yhteiskuntamme parempaan huomiseen”, kommentoi Pelastakaa Lasten Pääsihteeri Hanna Markkula-Kivisilta.

Orionin tuki jakautuu Pelastakaa Lasten kotimaassa toteutettavalle Eväitä Elämälle -ohjelmalle sekä kansainvälisessä työssä Itä-Afrikan terveys- ja ravitsemuspalveluita edistävään toimintaan.


Orion

Orion on suomalainen lääkeyhtiö – hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Kehitämme, valmistamme ja markkinoimme ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Orionilla on laaja alkuperäislääkkeiden, geneeristen lääkkeiden sekä itsehoitotuotteiden valikoima. Lääketutkimuksemme ydinterapia-alueet ovat syöpäsairaudet ja kipu. Orionin kehittämiä alkuperäislääkkeitä käytetään muun muassa syöpien, neurologisten sairauksien sekä hengityselinsairauksien hoidossa. Orionin liikevaihto vuonna 2023 oli 1 190 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 600 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

Lisätiedot:

Johanna Mäkelä

Yritysyhteistyön tiiminvetäjä