Suurlahjoittaja laittaa hyvän kiertämään

Pelastakaa Lasten työ kaikkein heikoimmassa asemassa olevien lasten hyväksi on vahvasti riippuvaista yksityisten ihmisten lahjoituksista. Suurlahjoittajat ovat yksityishenkilöitä, jotka lahjoittavat merkittävän summan työhömme ja auttavat meitä tekemään ratkaisevia muutoksia lasten elämään.

Suurlahjoittaja voi valita avustuskohteen työmme piiristä toiveidensa mukaisesti tai antaa meidän käyttää Lasten hätäapurahastoon tehdyn lahjoituksen siellä, missä lasten avun tarve kussakin hetkessä on kaikkein suurin.

Lahjoituskohteesta ja lahjoittajan toiveesta riippuen suurlahjoitus voi olla kertaluonteinen tai useammasta erästä koostuva summa, joka on vuodessa vähintään 10 000 €.

Ota meihin yhteyttä, autetaan lapsia yhdessä

Jos harkitset suurlahjoituksen tekoa, ota meihin rohkeasti yhteyttä. Järjestämme mielellään tapaamisen tai autamme sinua puhelimitse tai sähköpostilla juuri sinulle sopivan lahjoituskohteen ja -tavan valinnassa.

Sanna Kuusisto
Johtaja, viestintä ja varainhankinta
puh. 045 104 6633
sanna.kuusisto@pelastakaalapset.fi

Suurlahjoituksen voi tehdä myös ilman yhteydenottoa ja anonyymisti tilillepanona tai verkkolahjoituslomakkeella.

Pysyviä muutoksia lasten elämään

Suurlahjoittajat ovat erittäin keskeisessä roolissa paremman huomisen rakentamisessa niin kotimaan kuin maailman lapsille. Alla on esitelty muutamia vaihtoehtoja suurlahjoituksen kohteeksi.

Kotimaan työssä suurlahjoittajien tuki on ratkaisevaa erityisesti syrjäytymisvaarassa oleville ja vähävaraisissa perheissä eläville lapsille. Vähävaraisten perheiden lapsille kanavoimme apua Eväitä Elämälle –ohjelman kautta mm. harrastus- ja oppimateriaalituen muodossa. Haavoittuvassa asemassa ja elämäntilanteessa olevia lapsia suurlahjoittajat voivat tukea mm. tukihenkilö-sporttikummi-tukiperhe-lomakoti- tai verkkonuorisotoimintaan ohjatulla lahjoituksella. Esittelemme mielellämme myös muita kotimaan työmme hankkeita ja toimintoja.

Maailman humanitaarisissa kriiseissä Pelastakaa Lasten työntekijät ovat ensimmäisenä paikalla ja viimeisten joukossa, kun on lähdön aika. Varmistamme kriisialueilla mm. lasten ruoan, puhtaan veden ja suojan saannin, sekä järjestämme lapsille turvallisia leikki- ja koulutiloja. Suurlahjoittaja voi kohdentaa avustuksena tietylle kriisialueelle tai tukea humanitääristä työtämme maailmanlaajuisesti.

Järjestöllämme on ympäri maailman myös pitempiaikaisia kansainvälisiä hankkeita, joilla autamme perheitä pääsemään pois äärimmäisestä köyhyydestä, suojelemme lapsia väkivallalta ja hyväksikäytöltä, ja varmistamme, että myös kaikkein heikoimmassa asemassa olevat lapset pääsevät kouluun. Suurlahjoittaja voi liittyä mukaan pitkäaikaisen kansainvälisen hankkeemme merkittäväksi mahdollistajaksi.

Kiitos suurlahjoittajille

Olemme syvästi kiitollisia suurlahjoittajillemme, jotka kulkevat rinnallamme. Lahjoitusten avulla olemme muuttaneet lukemattomien lasten koko loppuelämän ja antaneet heille mallin toisen auttamisen merkityksestä. Hyvän kierre alkaa sinusta ja jatkaa kulkuaan autetuissa lapsissa.