Ge en storgåva

Storgivarna sprider det goda vidare.

Gåvor från privatpersoner spelar en nyckelroll i Rädda Barnens arbete för barn i svagast ställning. Storgivarna möjliggör avgörande förändringar i barns liv genom att stödja vårt arbete med avsevärda gåvor. Storgivarna är privatpersoner som skänker större belopp för vårt arbete och hjälper oss göra avgörande förändringar i barns liv.

Storgivarna kan välja ett visst önskat mål för gåvan inom vårt arbete eller skänka pengar till Katastroffonden för barn, vilket innebär att gåvan når barn där nöden för tillfället är som störst.

Beroende på målet för gåvan och givarens önskemål kan storgåvor bestå av engångsgåvor eller av ett belopp i flera delbetalningar som under året uppgår till minst 10 000 €. Storgåvor kan även ges till exempel i form av bostadsaktier, vilket innebär att vi genomför försäljningen.

Bestående förändringar i barns liv:

Vårt arbete i Finland

För arbetet i Finland är storgivarnas stöd avgörande framför allt för barn som riskerar att marginaliseras och bor i mindre bemedlade familjer. För barn i mindre bemedlade familjer kanaliserar vi hjälp genom programmet Vägkost för livet bl.a. i form av stöd för fritidsaktiviteter och läromedel. Storgivarna kan hjälpa barn i utsatt ställning och livssituation bl.a. genom gåvor riktade till stödpersons-, idrottsfadder-, stödfamilj-, semesterhem- eller webbungdomsverksamheten. Vi presenterar gärna även andra projekt och verksamheter inom vårt arbete i Finland.

Kuvassa hoidetaan pientä, aliravittua lasta.

Vårt arbete ute i världen

Vid humanitära kriser ute i världen är Rädda Barnens medarbetare bland de första på plats och bland de sista när det är dags att lämna platsen. I krisområden säkrar vi bl.a. tillgången till mat, rent vatten och skydd samt ordnar säkra lek- och skollokaler för barnen. Som storgivare kan du rikta dina gåvor till vissa krisomården eller stödja vårt humanitära arbete globalt.

Vår organisation har även mer långsiktiga internationella projekt runt om i världen med målet att lyfta familjer ur den extrema fattigdomen, skydda barn mot våld och utnyttjande samt se till att även barn i allra mest utsatt ställning får tillgång till skolgång. Som storgivare kan du medverka i våra långsiktiga internationella projekt och bli en viktig möjliggörare.

Du kan också ge en gåva genom:

Kontoöverföring

Ange ”Gåva” som meddelande vid inbetalning på konto eller ett mer exakt mål för din gåva, såsom ”Syrien” eller ”Jemen”. Om du vill kan du göra en kontoöverföring anonymt utan att kontakta oss.

Nordea: FI64 1017 3000 2107 27 (BIC: NDEAFIHH)
OP: FI16 5724 1120 0386 92 (BIC: OKOYFIHH)

Surullisen näköinen poika ulkona hiekkakentän laidalla.

Webbgåva

Ge en gåva på vår webbplats anonymt utan att kontakta oss.

Se aktuella insamlingar