Yli 30 000 suomalaista vetoaa tulevaan hallitukseen: ei saa leikata lapsilta

Pelastakaa Lasten vetoomus tulevalle hallitukselle keräsi nopeasti kasaan tavoitteena olleet yli 30 000 allekirjoitusta. Vetoomuksessa vaaditaan, että talouden sopeuttamiseen tähtäävissä toimenpiteissä lapset ja lapsiperheiden keskeiset palvelut eivät voi olla säästökohde.

Suomeen aletaan muodostamaan hallitusta tilanteessa, jossa lapsiperheköyhyys on kasvussa, nuorten pahoinvointi nousussa ja peruspalvelut kriisissä. Pelastakaa Lapset on huolissaan erityisesti lasten ja nuorten tilanteesta.

”Nyt ei ole aika sivuuttaa lapsia. Kun uudet lainsäätäjät aloittavat työnsä, on ensisijaisen tärkeää, että päättäjät tuntevat lapsen oikeudet ja niihin liittyvät velvoitteet”, muistuttaa Pelastakaa Lasten johtava asiantuntija Tiina-Maria Levamo.

Lapsijärjestön laatiman vetoomuksen viesti on selkeä, lapsilta ei saa leikata. Sosiaalisessa mediassa levinnyt vetoomus keräsi alle vuorokaudessa yli 10 000 nimeä, ja tavoitteena ollut 30 000 nimeä saatiin parissa viikossa kokoon. Pelastakaa Lapset laajentaa nyt vetoomusta ja lähtee hakemaan 40 000 allekirjoittajaa.

Vetoomus luovutetaan uudelle hallitukselle, kun tuoreet ministerit aloittavat tehtävissään.

”Vetoomuksen saama vastaanotto antaa selkeän viestin: lasten hyvinvoinnin on oltava tulevalle hallitukselle prioriteetti numero yksi. Tätä viestiä haluamme välittää, kun luovutamme vetoomuksen tulevalle hallitukselle”, Levamo toteaa.

Lapsiperheköyhyys, varhaiskasvatus ja peruspalvelut vaativat toimenpiteitä

Lapsiperheköyhyys on kasvussa Suomessa. Hintojen nousu kurittaa perheitä eikä sosiaaliturva riitä elämiseen. Suomi on saanut Euroopan neuvostolta huomautuksia siitä, että sosiaaliturvan taso on liian matala. Vetoomuksessa vaaditaan korotuksia sosiaalietuuksiin.

”Työllistymisen tukeminen on tehokas toimi lapsiperheköyhyyttä vastaan eikä sosiaaliturva itsessään vähennä köyhyyttä, mutta sillä turvataan lapsen ja perheen oikeudet vaikeissa ja yllättävissäkin elämäntilanteissa”, sanoo Pelastakaa Lasten lapsiperheköyhyyden asiantuntija Johanna Vinberg.

Peruspalveluiden ja matalan kynnyksen palveluiden puutteet näkyvät esimerkiksi lastensuojelun ja erityissairaanhoidon kuormituksessa. Vetoomuksessa vaaditaan, että kaikilla Suomessa asuvilla lapsilla ja lapsiperheillä on oltava esteetön pääsy lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin kannalta tärkeisiin palveluihin.

Pitkään jatkunut resurssipula varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa näkyy oppimistuloksissa ja kasvatuksen laadussa.

”Päiväkodit ja koulut ovat suuressa roolissa lasten arjessa. Näiden lähiympäristöjen on toimivuuden ja turvallisuuden näkökulmasta oltava lapsen edun mukaisia. Siksi peräänkuulutamme riittäviä resursseja ja maksutonta varhaiskasvatusta tietoisena siitä, että haasteiden ratkaisut vaativat pitkäjänteistä työtä niin hallituksen kuin kuntasektorin tasolla”, Vinberg tiivistää.

Nuorten mielenterveys on suuri huolenaihe

Vetoomus on herättänyt keskustelua nuorten mielenterveyden tilasta Suomessa. Monet ovat jakaneet kokemuksiaan siitä, miten apua ei ole saanut akuutissakaan tilanteessa.

Samanlaisia kokemuksia jaettiin Pelastakaa Lasten Lapsen ääni -kyselyssä 2022. Vastanneista lapsista ja nuorista 46 % määritteli hyvinvointinsa hyväksi, mutta 28 % koki vointinsa huonoksi. Pienituloisten perheiden lasten ja vähemmistöihin kuuluvien lasten vastauksissa mielenterveyden haasteet nousivat erityisesti esille, heistä jopa noin 40 % koki vointinsa huonoksi.

Lapsen ääni -kyselyssä tuli esille lasten ja nuorten tarve matalan kynnyksen mielenterveyspalveluille. Lapset kokivat odottaneensa aivan liian pitkään palveluja tai eivät olleet edes tulleet kohdatuiksi palveluissa. Mielen hyvinvointiin kaivattiin tukea arjessa ja lähellä, esimerkiksi kouluissa tai erilaisten digipalvelujen kautta.

”Itsetuhoinen kaverini on käynyt yli vuoden siellä ja täällä päästäkseen terapiaan, enkä tiedä olenko itse valmis samaan taisteluun”, kuvasi tunnelmiaan Lapsen ääni -kyselyyn vastannut.

Hallitustunnusteluissa puolueet ovat kautta linjan todenneet, että nuorille on oltava tarjolla matalan kynnyksen palveluita myös mielenterveyden saralla.

”Hallitustunnustelussa tämä teema tuntuu olevan jokaiselle puolueelle keskeinen. Toivomme, että lasten ja nuorten palveluiden tilanne muistetaan myös hallitusohjelmaa laadittaessa”, Levamo sanoo.

Tutustu Pelastakaa Lasten eduskuntavaalisuosituksiin »

Allekirjoita vetoomus