Yli 22 000 suomalaista vaatii, ettei lastensuojelusta säästetä – Pelastakaa Lapset ry luovutti lastensuojelua koskevan vetoomuksen perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle

22 114 suomalaista vetoaa yhdessä Pelastakaa Lapset ry:n kanssa päättäjiin, että he turvaavat päätöksillään laadukkaan lastensuojelutyön kuntien säästöpaineista huolimatta. Pelastakaa Lasten käynnistämä Lastensuojelusta ei saa säästää -vetoomus luovutettiin perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle 10.9.2021.

Lapsiperheiden tilanne on heikentynyt entisestään koronapandemian myötä. Useille perheille pandemia on aiheuttanut taloudellisia haasteita, koronarajoitukset ovat supistaneet perheiden turvaverkostoja, ja niin lasten kuin vanhempien henkinen hyvinvointi ovat kuormittuneet. Lasten välinen hyvinvoinnin kuilu on syventynyt entisestään ja eriarvoistuminen lisääntynyt.

Ennalta ehkäisevän työn ja -palveluiden turvaaminen on koronapandemian myötä tullut entistä tärkeämmäksi. Valitettavasti esimerkiksi neuvola- ja kouluterveydenhuollossa jonot ovat pandemian aikana kasvaneet entisestään, kun henkilöstöä on siirretty koronan hoitoon liittyviin tehtäviin. Laadukkailla ja oikea-aikaisilla matalankynnyksen peruspalveluilla voidaan turvata lasten ja perheiden hyvinvointia ja vähentää erityispalveluiden tarvetta.

Peruspalveluiden kuormittunut tilanne heijastuu suoraan lastensuojelun asiakasmääriin ja asiakastyön tilanteisiin. Lastensuojelun vastuusosiaalityöntekijöiden kuormittunut tilanne vaikuttaa puolestaan koko lastensuojeluprosessin kokonaisuuteen ja asiakkaisin.

Samaan aikaan sijaishuoltoyksiköissä on akuutti työntekijä- ja resurssipula. Pahimmillaan tämä epätasapaino johtaa siihen, että edes yhteiskunnan vankimmilla korjaavilla toimenpiteillä ei onnistuta auttamaan niitä lapsia ja nuoria, jotka eniten tarvitsevat tukea.

Yli 22 000 suomalaista vetoaa päättäjiin lastensuojelun puolesta

Pelastakaa Lapset ry:n Lastensuojelusta ei saa säästää -vetoomuksessa vaaditaan, että lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärä saa olla enintään 25. Vain asiakas- ja työmäärää rajaamalla on lastensuojelun työntekijöiden mahdollista paneutua lapsen ja perheen tilanteeseen ja varmistaa, että he saavat tarvitsemansa tuen.

Lisäksi vetoomuksessa vaaditaan, että kunnissa panostetaan ehkäisevään lastensuojeluun. Suomessa ei ole koskaan aikaisemmin ollut yhtä paljon huostaanotettuja ja sijoitettuja lapsia kuin nyt – lähes 19 000. Ehkäisevällä lastensuojelulla voidaan auttaa perheitä ajoissa ja estää lukua kasvamasta.

Pelastakaa Lapset ry luovutti 22 114 suomalaisen allekirjoittaman vetoomuksen perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle perjantaina 10.9.2021.

– Lastensuojelu on maassamme tarpeeseen nähden aliresursoitu. Haavoittuvimmassa asemassa olevien lasten oikeuksien ja hyvinvoinnin turvaamiseksi säädetään asteittain kiristyvä vähimmäishenkilöstömitoitus lastensuojeluun niin, että mitoitus on 30 asiakasta ammattilaista kohden. Vuonna 2022 mitoitus on 35. Hallituksen esitys asiasta annetaan syksyn 2021 aikana. Tämän lisäksi myös ennaltaehkäisevään tukeen tulee panostaa, sanoo ministeri Kiuru.

Vetoomuksessa painotetaan, että mahdollisimman varhainen ja ennaltaehkäisevä yksilöllinen tuki lapselle, nuorelle ja perheelle on tehokkain tapa välttyä lastensuojelun korjaavilta toimenpiteiltä, kuten huostaanotolta. Varhainen tuki tulee myös yhteiskunnalle halvemmaksi.

– Lastensuojelusta säästäminen on sekä inhimillisesti että taloudellisesti kallista. Kuntien tulee resursoida riittävästi kaikkiin ennaltaehkäiseviin toimiin ja palveluihin, olivat ne koulussa tai sosiaali- ja terveydenhuollossa. Varhainen tuki ennaltaehkäisee ongelmien kasautumisen perheissä ja lapsen elämässä, sanoo Pelastakaa Lapset ry:n kotimaan ohjelman johtaja Riitta Hyytinen.

Lisätietoja:

Riitta Hyytinen, kotimaan ohjelman johtaja, Pelastakaa Lapset ry, puh. 0504310094, riitta.hyytinen@pelastakaalapset.fi

Sanna Kuusisto, johtaja, viestintä ja varainhankinta, Pelastakaa Lapset ry, puh.045 104 6633, sanna.kuusisto@pelastakaalapset.fi

Pelastakaa Lapset ry

Pelastakaa Lapset ry on vuonna 1922 perustettu, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka tukee erityisesti vaikeissa oloissa eläviä lapsia ja pyrkii edistämään lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla. Pelastakaa Lapset on osa Save the Children -liikettä, joka toimii lasten hyväksi yli 100 maassa. Visionamme on maailma, jossa toteutuu jokaisen lapsen oikeus elämään, suojeluun, kehittymiseen ja osallistumiseen. Tehtävänämme on parantaa sitä tapaa, jolla lapsia kohdellaan sekä saada aikaan välittömiä ja pysyviä parannuksia lasten elämään. Lisätietoa: www.pelastakaalapset.fi