Yli 10 miljoonaa lasta paennut maailman suurimpia kriisejä

Tuoreen Pelastakaa Lasten analyysin mukaan viime vuonna yli 10 miljoonaa lasta joutui pakenemaan kodistaan 10 suurimman kriisin vuoksi. Asuinsijoiltaan siirtymään joutuneiden lasten kokonaismäärä on arvion mukaan voinut nousta ennätykselliseen yli 50 miljoonaan.

Pelastakaa Lapset on analysoinut saatavilla olevia tietoja selvittääkseen, kuinka moni lapsi joutui pakenemaan kodistaan vuonna 2023.

Vaikka vuoden 2023 tilastot vahvistetaan vasta myöhemmin tänä vuonna, Pelastakaa Lapset tarkasteli eri tahojen, mukaan lukien Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM) ja YK:n pakolaisjärjestön (UNHCR) tuoreimpia tilastoja kymmenestä mittavasta kriisistä.

Selvitys osoittaa, että vuoden aikana arviolta 10,5 miljoonaa lasta – keskimäärin noin 29 000 lasta päivässä – joutui siirtymään oman maansa sisällä tai toiseen maahan. Lasten tilanne oli erityisen vaikea Sudanissa ja Somaliassa.

UNHCR katsoi jo viime vuoden loppupuolella asuinsijoiltaan siirtymään joutuneiden määrän nousseen uuteen ennätyslukemaan. Järjestön viimeisin arvio osoitti, että kodeistaan paenneita ihmisiä oli viime syyskuun lopussa yli 114 miljoonaa.

YK:n mukaan noin 40 prosenttia siirtymään joutuneista on lapsia. Monet heistä kohtaavat vaikeuksia päästä kouluun, heillä on puutetta ruuasta sekä rajallinen pääsy keskeisiin palveluihin, kuten terveydenhuoltoon. Lapset ovat lisäksi vaarassa joutua väkivallan ja hyväksikäytön uhreiksi. Lukemattomat lapset tarvitsevat psykososiaalista tukea ja taloudelliset vaikeudet voivat ajaa lapset rikollisuuteen, lapsityöhön tai liittymään aseellisin ryhmiin. Monet voivat joutua seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi.

”Kun lapset menettävät kotinsa, he menettävät lähes kaiken”

Siirtymään joutuneiden lasten määrä on kasvanut merkittävästi nopeammin kuin aikuisten. Luku on kaksinkertaistunut vuodesta 2010, jolloin näitä lapsia oli noin 20,6 miljoonaa. Silti lapset pysyvät suurelta osin näkymättöminä tilastoissa, mikä vaikeuttaa heidän tarpeidensa tunnistamista sekä asianmukaisten politiikka- ja ohjelmaratkaisujen määrittämistä, huomauttaa Pelastakaa Lapset.

– Vaikka tilastot puhuvat puolestaan, siirtymään joutunut lapsi ei ole vain numero. Hän on lapsi, joka on ennen pakenemistaan todennäköisesti joutunut todistamaan sellaista väkivaltaa tai tuhoa, jota lapsen ei koskaan pitäisi joutua näkemään. Kun lapset menettävät kotinsa, he menettävät lähes kaiken: pääsynsä terveydenhuoltoon, koulutukseen, ruokaan ja turvallisuuteen, toteaa Gabriella Waaijman, Pelastakaa Lasten humanitaarisen työn globaali johtaja.

Vuonna 2023 tilanne oli vakavin Sudanissa. Noin 4,1 miljoonaa lasta joutui pakenemaan kodistaan siitä lähtien kun taistelut puhkesivat maassa viime huhtikuussa. Näistä lapsista suurin osa – 3,3 miljoonaa lasta – on paennut maan sisällä, kun taas noin 850 000 lasta on hakeutunut turvaan lähimaihin, Etelä-Sudaniin, Tšadiin, Keski-Afrikan tasavaltaan ja Egyptiin.

Toiseksi eniten vuonna 2023 lapsia joutui pakenemaan Somaliassa pääosin tulvien, kuivuuden, konfliktien ja epävarmuuden vuoksi. Paenneita lapsia oli jopa 1,6 miljoonaa, mikä kasvattaisi siirtymään joutuneiden lasten kokonaismäärän maassa 2,4 miljoonaan.

Miehitetyllä palestiinalaisalueella tilanne heikkeni merkittävästi vuonna 2023. Alue oli yksi viidestä eniten pakolaisuutta aiheuttaneista kriiseistä. Gazan alueella noin 890 000 lasta oli Pelastakaa Lasten analyysin mukaan joutunut 22.12. mennessä siirtymään asuinsijoiltaan sen jälkeen, kun Israel oli käynnistänyt sotilasoperaatiot vastauksena maahan 7.10. tehtyihin hyökkäyksiin. Sisäisesti siirtymään joutuneiden pakolaisten osuus väestöstä nousi Gazassa vain kymmenessä viikossa yhdeksi maailman korkeimmista.

–Jätimme kaiken taaksemme. Kaikki omaisuutemme, kaikki mitä omistamme, vaatteemme ja vuoteemme, kaikki jäi taakse, kertoo Shady*, 40, maanviljelijä pohjois-Gazasta, joka pakeni perheensä kanssa alueen eteläosiin, kun pommitukset voimistuivat.

– Lapset muodostavat kasvavan osuuden ihmisistä, jotka joutuvat pakenemaan. Meidän on toimittava kiireellisesti ja puolustettava heidän oikeuksiaan. Lapset ovat vähiten vastuussa konflikteista ja ilmastokriisistä, jotka pakottavat heidät pakenemaan, toteaa Waaijman.

Auta kriiseistä kärsiviä lapsia

Arvioitaessa vuoden 2023 aikana siirtymään joutuneiden lasten määriä, hyödynnettiin YK:n eri humanitaaristen operaatioiden tilanneraportteja, UNHCR:n tilastoja sekä IOM:n seurantatietoja (Displacement Tracking Matrix). Tapauksissa, joissa lapset eivät olleet eroteltuna kokonaisluvuissa, laskettiin lasten määrä maan väestörakenteen tai tapauskohtaisten arvioiden pohjalta.

Arviossa siirtymään joutuneiden lasten kokonaismäärästä (50 miljoonaa) on myös huomioitu UNICEFin viimeisintä arviota vuoden 2022 lopun tilanteesta, jolloin siirtymään joutuneita lapsi olisi ollut kokonaisuudessaan 43,3 miljoonaa.

Pahimpia kriisimaita ja alueita vuonna 2023 oli: Sudan, Somalia, Kongon demokraattinen tasavalta, miehitetyt Palestiinalaisalueet, Turkki/Syyria (maanjäristys) Afganistan, Myanmar, Ukraina, Etiopia sekä Etelä-Sudan.