Vuoden 2021 Vain elämää -tähdet ja Pelastakaa Lasten joulukeräys kotimaan lasten tukena

Koronaviruksen aiheuttama pitkittynyt poikkeustilanne on lisännyt entisestään lasten ja nuorten eriarvoistumista ja kasvattanut syrjäytymisriskiä. Suomessa vallitseva tilanne on vaikuttanut erityisesti vähävaraisten perheiden lapsiin. Pelastakaa Lasten Anna lahjaksi tulevaisuus -joulukeräys haastaa suomalaiset kansallisen Lapsen oikeuksien viikon alkaessa mukaan lasten tueksi. Tämän vuoden Vain elämää -tähdet toimivat lähettiläinä keräykselle, jonka tavoitteena on tarjota monipuolista ja pitkäjänteistä tukea kotimaan syrjäytymisvaarassa oleville lapsille ja nuorille.

Pitkittyneen koronakriisin seuraukset lapsille ja nuorille ovat syvät ja moninaiset. Yhä useammat lapsiperheet ovat ajautuneet taloudelliseen ahdinkoon ja pulaa on jopa elämisen perustarvikkeista. Kyse ei kuitenkaan ole vain perheiden taloushaasteiden tuomasta materiaalisesta puutteesta. Pelastakaa Lasten hiljattain julkaisemasta Lapsen ääni 2021 -kyselystä nousi vahvasti esiin koronakriisin vaikutukset lasten ja nuorten henkisen hyvinvoinnin huonontumiseen.

”Erittäin huolestuttavaa Lapsen ääni -kyselyn tuloksissa oli se, että erityisesti vähävaraisten perheiden nuorilla hyvinvoinnin kokemukset olivat selvästi muita kyselyyn vastanneita huonompia. Lapset kantavat huolta perheensä heikentyneestä taloustilanteesta ja toivovat perheellensä ulkopuolista apua”, kertoo Pelastakaa Lapset ry:n kotimaan ohjelman johtaja Riitta Hyytinen.

Pelastakaa Lasten Anna lahjaksi tulevaisuus -joulukeräyksen tavoitteena on ehkäistä lasten ja nuorten syrjäytymistä, ja tehdä pitkäjänteistä työtä lasten eriarvoistumisen estämiseksi kotimaassa. Lahjoitusten avulla Pelastakaa Lapset tarjoaa läpi vuoden monipuolista tukea kaikkein heikoimmassa asemassa oleville lapsiperheille.

”Joulukeräyksen lahjoituksilla rahoitetaan vähävaraisten perheiden lapsille ja nuorille oppimateriaali- ja harrastustukea, jota Suomessa on saanut jo yli 16 000 lasta ja nuorta. Lahjoituksilla ylläpidetään myös netari.fi verkkonuorisopalvelua, jossa kohtaamme nuoria vuosittain yli 16 000 kertaa. Lahjoituksia tarvitaan myös esimerkiksi tukiperhe-, tukihenkilö- ja sporttikummitoimintoihin, joihin on jonossa tälläkin hetkellä lähes parituhatta lasta. Jokaisella lahjoituksella on erittäin suuri merkitys tämän työn jatkumiselle”, Hyytinen jatkaa.

Tämän vuoden Vain elämää –tähdet mukana tukemassa kotimaan lapsia

Tämän syksyn Vain elämää –tähdet Tuure Kilpeläinen, Arttu Wiskari, ABREU, Jukka Poika, Suvi Teräsniska, Pyhimys, Chisu ja Anssi Kela ovat mukana tukemassa Anna lahjaksi tulevaisuus –joulukeräystä. Vain elämää -artistit pääsivät tutustumaan Pelastakaa Lasten työhön sekä lapsiin ja nuoriin, joita Pelastakaa Lapset auttaa lahjoittajien tuella.

Suomessa elää parhaillaan yli 18 000 kodin ulkopuolelle sijoitettua lasta. Lapsen sijoittamiseen kodin ulkopuolelle on aina erittäin vahvat perusteet ja tällaisissa tilanteissa lapsi tarvitsee uuden, turvallisen kasvuympäristön. Pelastakaa Lasten sijaisperheet tarjoavat lapselle kodin hänen sen hetkisen tilanteensa huomioiden joko lyhyt- tai pitkäaikaisesti. Suvi Teräsniska pääsi tutustumaan yhteen Pelastakaa Lasten sijaisperheistä ja vakuuttui näkemästään. ”Tällainen toiminta mahdollistaa sen, että lapsi saa turvalliset aikuiset ympärilleen”, Teräsniska toteaa.

Koronakriisin aiheuttama henkinen kuormitus on saanut yhtä useamman nuoren hakemaan turvallista keskusteluapua Pelastakaa Lasten verkkonuoristalo Netarista. Tuure Kilpeläinen kävi tutustumassa Netarin toiminaan. ”Netari on hyvä siinä, jos syrjäytyminen uhkaa tai on jo syrjäytynyt, niin sinne on helppo mennä eikä tarvii varata aikaa jostain kunnalliselta tai yksityiseltä sektorilta. Netarissa voi matalalla kynnyksellä peilata ajatuksiaan, tulee kuulluksi ja nähdyksi”, kommentoi Kilpeläinen.

Vain Elämää: Pelastakaa Lapset -hyväntekeväisyysjakso nähdään perjantaina 3.12. klo 20.00 Nelosella. Ohjelmassa artistit tutustuvat Pelastakaa Lasten toimintaan sekä lapsiin ja nuoriin, joita järjestö auttaa lahjoittajien ja vapaaehtoisten tuella. Ohjelman myötä näytetään, mikä suuri merkitys lahjoittajien tuella on lasten ja perheiden elämään.

Pelastakaa Lasten työ ei olisi mahdollista ilman yritysten ja yksityishenkilöiden lahjoituksia. Anna lahjaksi tulevaisuus ja osallistu Pelastakaa Lasten joulukeräykseen: www.pelastakaalapset.fi/joulukerays.

Lahjoittaa voi myös lähettämällä tekstiviestin JOULULAHJA numeroon 16499 (10€) tai lahjoittamalla keräystilille IBAN FI64 1017 3000 2107 27, viestillä ”joulu”.