Lapsia leikkimässä lapsiystävällisessä tilassa

Uuden EU-parlamentin on nostettava lasten tarpeet politiikan keskiöön

Pelastakaa Lapset muistuttaa vastavalittuja Euroopan unionin päättäjiä, että tulevat päätökset vaikuttavat merkittävästi lapsen oikeuksiin EU:ssa. Siksi lasten erityiset tarpeet on pidettävä politiikkapäätösten keskiössä.

Eurooppalaiset vaalitulokset osoittavat, että vallan pirstaloituminen Euroopan parlamentissa voi vaikuttaa EU:n poliittiseen järjestelmään ja parlamentin linjaan erityisesti maahanmuuton ilmastotoimien ja haavoittavassa asemassa olevien ryhmien oikeuksien suhteen.

Vasta vaalien jälkeisissä neuvotteluissa nähdään, miten poliittisen kentän hajaantuminen vaikuttaa Euroopan komission agendaan ja heikkeneekö päätöksenteon ja rahoituksen fokus lapsiin, heidän tarpeisiinsa ja oikeuksiinsa.

”Lapsen oikeudet ovat riskivyöhykkeellä monien päällekkäisten kriisien vuoksi. Humanitaariset kriisit, kireä talouspolitiikka, sosiaalipolitiikassa jarruttelu ja ilmastotoimissa viivyttely vaikuttavat lasten hyvinvointiin. Yli 100 maassa työskentelevänä järjestönä näemme EU-politiikan merkittävän vaikutuksen lapsiin paitsi Euroopassa, myös maailmalla”, sanoo Pelastakaa Lasten yhteiskuntasuhdejohtaja Veli Liikanen.

”Viestimme EU-päättäjille on, että EU:n ainutlaatuinen rooli lasten suojelemisessa on pidettävä aina mielessä. Lapsen oikeuksien on oltava osa päivittäistä päätöksentekoa, ja niihin on investoitava resursseja. Lasten osallisuus ja kolmannen sektorin yhteistyö on jatkossakin oleellista”, Liikanen muistuttaa.


opas EU-päättäjille

The Future is Now

Pelastakaa Lapset on laatinut EU-päättäjille oppaan, joka tukee lapsen oikeuksia toteuttavassa päätöksenteossa.