Turvaa ja tue – Opas vanhemmille

Turvaa ja tue -opas on tarkoitettu 11–17-vuotiaiden nuorten vanhemmille ja vanhemman asemassa oleville aikuisille. Oppaasta löytyy tietoa nuoren seksuaalisuudesta, netissä tapahtuvasta lapsiin ja nuoriin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta sekä siitä, miten tukea nuorta turvallisessa netin käytössä ja miten toimia, jos nuori on kohdannut netissä seksuaaliväkivaltaa.

On tärkeää, että vanhemmat pyrkivät ymmärtämään, millaista arkea nuoret elävät. Esimerkiksi netti, some ja pelit ovat nuorelle luonnollinen ympäristö viettää aikaa ja tarjoavat nuorelle monenlaisia positiivisia asioita.

Digitaalisten ympäristöjen käyttöön liittyy kuitenkin riskejä, joista vanhemman on tärkeä olla tietoinen. Tieto digitaalisissa ympäristöissä tapahtuvasta seksuaaliväkivallasta auttaa vanhempaa suojelemaan nuorta ja olemaan lapselleen tuki ja turvallinen aikuinen.

Opas on saatavilla myös ruotsiksi (pdf).