Pieni poika lumisateessa pipo päässä.

Testamentti – lahja lasten tulevaisuudelle

Testamenttilahjoittajan hyvä tahto kantaa ajallisesti ja jopa maantieteellisesti kauas, ja luo lapsille uusia mahdollisuuksia, joilla voi olla ratkaiseva merkitys heidän koko elämäänsä.

Teksti: Sofia Rindmar

Työskentelen Pelastakaa Lapsilla testamenttilahjoittamisesta vastaavana asiantuntijana. Työssäni ovat kaiken aikaa esillä elämän alku ja sen päättyminen. Pelastakaa Lapset on olemassa apua tarvitsevia lapsia varten. Päivittäinen työni on testamentin tehneiden viimeisen tahdon toteuttamista, joka mahdollistaa paremman alun seuraavalle sukupolvelle.

Lapset, jotka aloittavat elämänsä keskellä sotaa, luonnon katastrofia, köyhyyttä ja ilman riittävää tukiverkostoa ovat äärimmäisen haavoittavassa asemassa. He tarvitsevat kaiken mahdollisen tuen ja avun, mitä me aikuiset voimme heille tarjota. Heidän vasta alullaan oleva elämänsä on paljolti riippuvainen siitä tuesta, jonka he lapsuudessaan saavat. Aikuisten merkitys ei toki pääty vain lapsuuden varhaisiin vuosiin. Jokainen lapsi ja nuori tarvitsee elämässään hänestä huolehtivia ja hänen tarpeitaan tukevia aikuisia. Silloin kun perheen omat voimavarat ovat vähissä, voi lapsen elämän merkittävä tuki löytyä Pelastakaa Lasten kautta.

Lahjoitukset avun taustalla

Moni saattaa ajatella, että testamentin tekeminen vaatii suuren omaisuuden tai, että se vie mahdollisilta omilta perillisiltä kaiken perinnön. Testamentin voi kuitenkin tehdä, vaikka omaisuus olisi niin sanotusti hyvin tavanomainen ja testamenttiin voi määritellä edunsaajaksi useamman tahon. Testamentilla ei voi myöskään syrjäyttää rintaperillisen lakiosaoikeutta. Pelastakaa Lapsille voi testamentata tietyn rahasumman, prosenttiosuuden omaisuudesta, asunnon tai kiinteistön, tai koko omaisuuden.

Järjestömme on tukenasi testamenttilahjoittamiseen liittyen, jotta arvokas lahjoituksesi apua tarvitseville lapsille toteutuu käytännössä. Minulta saa perustietoa testamentin tekemisestä, voin neuvoa myös monissa erityiskysymyksissä ja tarvittaessa konsultoin juristiamme. Testamentti on hyvä laatia, tai ainakin tarkistuttaa, asianajajan tai juristin avustuksella.

Tahtosi mukaisesti

Lasten ja heidän elinympäristönsä muutosten näkökulmasta kaikkein joustavin tapa auttaa testamenttilahjoituksella, on osoittaa järjestöllemme kohdentamaton testamentti. Järjestöllemme kohdentamattomana tehty testamenttilahjoitus antaa meille mahdollisuuden auttaa testamentin realisoituessa juuri sillä hetkellä eniten apua tarvitsevia lapsia.

Testamenttilahjoituksen voi halutessaan myös kohdentaa tarkemmin järjestömme tuen piirissä oleville lapsille esimerkiksi tiettyyn maahan tai toimintamuotoon kuten esimerkiksi humanitaariseen työhön. Kerron mielelläni lisää toiminnastamme lasten hyväksi eri maissa ja työmme eri muodoissa.

Elämä jatkuu lapsissa

Testamenttilahjoituksella on mahdollisuus tavoittaa lapsia paikoissa, joissa ei koskaan ole käynyt ja auttaa lapsia tilanteissa, joita ei koskaan ole omakohtaisesti kokenut. Yhden lapsen auttaminen johtaa hyvän kertautumiseen ensin lapsen omassa elämässä ja hänen kauttaan häntä ympäröivien ihmisten elämässä.

Testamenttilahjoittajan ja autettujen lasten välille syntyy näkymätön ja anonyymi, mutta loppumattomia mahdollisuuksia luova side, joka yltää ajasta iäisyyteen ja takaisin.

Kun haluat keskustella testamenttilahjoituksesta, sinua palvelee henkilökohtaisesti ja luottamuksella:

Sofia Rindmar

Avainasiakasvastaava

Sudanin lapset saavat paremman elämän testamenttilahjoituksen turvin

Pelastakaa Lapsilla on Sudanissa käynnissä humanitaarinen hätäapuhanke, jonka rahoitusta on mukana turvaamassa testamenttilahjoittaja. Keskitymme tällä hankkeella kriisin jalkoihin jääneiden lasten ja lapsiperheiden auttamiseen. Tuemme terveydenhuoltoa järjestämällä muun muassa koulutuksia, toimittamalla peruslääkkeitä ja hoitotarvikkeita sekä kunnostamalla terveydenhuollon tiloja.

  • Parannamme alle viisivuotiaiden lasten ja raskaana olevien ja imettävien äitien ravitsemusta.
  • Tarjoamme ravitsemustietoa paikalliselle henkilökunnalle ja lasten vanhemmille.
  • Turvaamme alueella lasten suojelua.
  • Jaamme hädänalaisissa oloissa eläville perheille käteisapua, jotta he voivat ostaa elintarvikkeita.
  • Autamme perheitä parantamaan viljelytekniikoita paremman sadon varmistamiseksi.
  • Opastamme perheitä selviytymään ja varautumaan kriiseihin.

Arvioimme tavoittavamme tämän kaksivuotisen hankkeen kuluessa lähes 400 000 ihmistä. Jo ensimmäisen vuoden aikana yli 230 000 ihmistä sai hankkeen kautta apua. Olemme syvästi kiitollisia testamenttilahjoittajallemme tämän työn mahdollistamisesta.

Pieni lapsi punaisen lelulehän selässä
Tariq*, 1 vuotta ja 7 kuukautta, Pelastakaa Lasten lapsiystävällisessä tilassa Sudanissa.