En gåva för barnens framtid

Testamentsgivarens goda vilja sträcker sig långt i både tid och rum, och ger barn nya chanser som kan ha en avgörande betydelse för resten av deras liv.

Text: Sofia Rindmar

Jag jobbar som testamentsansvarig på Rädda Barnen. I mitt jobb är livets början och slut hela tiden närvarande. Rädda Barnen finns till för alla barn i behov av hjälp. Mitt dagliga arbete går ut på att förverkliga givarnas sista vilja enligt deras testamenten, och därigenom får många barn en bättre start i livet.

Alla barn som börjar sina liv mitt i pågående krig, naturkatastrofer, i fattigdom eller utan tillräckliga nätverk är extremt utsatta. De behöver allt tänkbart stöd och deras liv som nyss börjat är beroende av den hjälp de får just då. De vuxnas stöd behövs inte bara under barndomens tidiga år, utan fortsätter i högsta grad ännu under ungdomsåren. När familjens resurser inte räcker till kan barnet få ett betydande stöd genom Rädda Barnen.

Din gåva är till stor hjälp

Det kan vara en allmän föreställning att upprättande av testamente förutsätter en stor egendom eller att det innebär att ens arvingar blir arvslösa. Men man kan skriva ett testamente även om ens egendom inte är över genomsnittlig volym. Man kan i sitt testamente dela sin egendom på flera parter, och bröstarvingar har alltid, trots testamente, rätt till sin laglott. Testamentsgåvan till Rädda Barnen kan vara till exempel en specifik summa, en procentandel av egendomen, en aktielägenhet, en fastighet, eller hela kvarlåtenskapen.

Vi på Rädda Barnen finns till hands när du har testmentsrelaterade frågor och vi genomför alla arrangemang för att din värdefulla gåva till barnen i sinom tid förverkligas i praktiken. Jag ger gärna basinformation kring upprättande av testamente och vid behov rådfrågar jag vår jurist. Ett testamente är alltid bra att upprätta tillsammans med, eller låta granskas av en advokat eller jurist.

Enligt din vilja

Din testamensgåva har störst effekt när den inte är öronmärkt. När testamentsgåvan kan användas flexibelt, är det lättare för oss på Rädda Barnen att omvandla ditt givmilda stöd till konkret hjälp där behovet just då är som störst. Naturligtvis kan testamentsgåvan göras med en öronmärkning exempelvis till ett visst land eller en viss stödform inom Rädda Barnens verksamhetsområde. Jag berättar gärna mer om Rädda Barnens mångsidiga arbete på olika verksamhetsområden och i olika länder.

Genom att ge en gåva i ditt testamente kan din hjälp nå utsatta barn i länder du aldrig besökt och i sådana situationer som du aldrig varit med om. Och när ett barn får hjälp av dig, flerfaldigas det goda i barnets eget liv och ofta också i de människors liv som finns i barnets närhet. Mellan testamentsgivaren och de barn som får hjälp uppstår ett band som, trots att det är osynligt och anonymt, möjliggör otaliga nya chanser för nya generationer.

När du vill veta mer om att skriva testamente, står jag personligen till ditt förfogande. Du får gärna ställa dina frågor konfidentiellt per telefon eller e-post:

Sofia Rindmar

Testamentsansvarig

Barnen i Sudan får nu ett bättre liv tack vare testamentsdonation

Rädda Barnen har ett humanitärt biståndsprojekt i Sudan, som till en betydande del finansieras av en testamentsdonation. Projektet har som målsättning att hjälpa de barn och barnfamiljer som blivit svårt lidande av den pågående krisen i Sudan.

  • Vi stöder hälsovården genom att ordna utbildningar, leverera mediciner och vårdutrustning och genom att förbättra hälsovårdens lokaler.
  • Vi arbetar för en bättre näring för barn under fem år samt för gravida och ammande mödrar. Vi erbjuder näringskunskap till såväl lokal hälsovård samt till barnens föräldrar för att barnen ska få en bättre vård.
  • Vi utövar barnskydd på området.
  • Vi delar ut kontant stöd till utsatta familjer för förskaffning av livsmedel.
  • Vi förbättrar den lokala kännedomen av olika odlingstekniker för bättre skördar.
  • Vi ger förberedande stöd till familjer genom handledning för framtida krishantering.

Uppskattningsvis kommer 400 000 människor att nås genom detta tvååriga projekt. Redan under det första året fick över 230 000 människor hjälp genom projektet. Vi på Rädda Barnen är djupt tacksamma till vår testamentsgivare för möjliggörandet av detta viktiga arbete.

Pieni lapsi punaisen lelulehän selässä
Tariq*, 1 år och 7 månader, i en barnvänlig miljö av Rädda Barnen i Sudan.