nainen näyttää tietokoneelta isälle ja lapselle

Systeeminen työote perhehoidossa

Kaikki perhehoidon tukityötä tekevät työntekijämme ovat kouluttautuneet keväällä 2022 prosessikoulutuksessa systeemisen työotteen mallin mukaisesti.

Systeemisessä työotteessa lapsen ja hänen perheensä tilanne nähdään kokonaisuutena, jonka kaikki osat vaikuttavat toisiinsa. Lapsi, perhe sekä sosiaalityöntekijät ja muut ammattilaiset, tai läheiset etsivät perheen kanssa yhdessä tilanteen taustalla vaikuttavia tekijöitä ja erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja haasteisiin.

Systeeminen työote soveltuu hyvin perhehoitoon. Työskentelymme on aina ollut vahvasti suhdeperustaista ja mm. perheterapeuttinen tuki on ollut osa palveluamme. Uuden systeemisen työotteen myötä suhdeperustaista työskentelyä on syvennetty, ja sen tuomasta lisäarvosta ovat hyötyneet kaikki osapuolet – työntekijät, sijaisperheet sekä lapset ja perheet.

Tulossa! ”Systeeminen työote dialogin, osallisuuden ja turvallisuuden vahvistajana” -työpaja Lastensuojelun perhehoidon valtakunnallisilla päivillä marraskuussa.