SOL-yhtiöt lahjoittivat lasten hyväksi

SOL-yhtiöt ovat lahjoittaneet Pelastakaa Lapset ry:lle auttaakseen kaikkein haavoittavimmassa asemassa olevassa lapsia laajamittaisesti. Erityisesti konflikteissa ja kriiseissä elävät sekä niiden keskeltä paenneet lapset tarvitsevat nyt tukea. SOL-yhtiöissä vakuututtiin satavuotiaan Pelastakaa Lasten ammattimaisuudesta ja kyvystä auttaa lapsia niin Suomessa kuin maailmalla.

Lasten ja lapsiperheiden haavoittuva asema on niin SOLin kuin Pelastakaa Lasten mielestä tärkeää huomioida, kun hätä on suurin. Lahjoitus oli SOLille luonteva tapa edistää yhteistä päämäärää.

Erityisesti Ukrainan sotaa pakenevien tilanne kosketti ja SOLissa ryhdyttiin lahjoituksen lisäksi myös auttamaan ukrainalaisia työntekijöitä pääsemään pois sodan jaloista.

”Ukrainalaisten hätä on koskettanut meitä kaikkia. Heti sodan puhjettua olimme yhteydessä ukrainalaisiin työntekijöihimme Suomessa auttaaksemme heitä saamaan perheitään ja sukulaisiaan turvallisesti Suomeen. Avustustoimintamme Suomessa keskittyy konkreettisiin tekoihin, kuten matka- ja asuntojärjestelyihin, asuntojen kalustamiseen ja sisustukseen, ruoka- ja vaatehankintoihin. Ukrainalaisten avun tarve on kuitenkin monitahoista ja halusimme tekemämme työmme rinnalle kokeneen kansainvälisen toimijan. Erityisesti lapset ja lapsiperheet ovat haavoittuvassa tilanteessa, ja heille järjestettävän avun on oltava ammattimaista ja sensitiivistä. Koemme tärkeäksi sen, että Pelastakaa Lapset tarjoaa humanitaarista apua lapsille ja heidän perheilleen Ukrainassa ja Suomessa”, kertoo SOL-yhtiöiden hallituksen puheenjohtaja Juhapekka Joronen.

Pelastakaa Lasten pääsihteeri Hanna Markkula-Kivisilta kertoo, että tänä vuonna 100-vuotiaalla järjestöllä on pitkä historia juuri sodassa kärsineiden lasten auttamisessa. Pelastakaa Lapset on sitoutunut toimimaan lasten hyväksi, kunnes työtä ei enää tarvita.

”Sota on aina sota lapsia vastaan. Sodassa lapsi on erityisen haavoittuvassa asemassa monella tavalla. Heillä on oikeus saada apua ja tukea, ja meillä on velvollisuus auttaa. Olemme äärimmäisen kiitollisia ja otettuja, että SOL-yhtiöt ovat lahjoittaneet työhömme lasten hyväksi niin Suomessa kuin maailmalla. Lupaamme viedä avun perille.”

Yritys – Tee sankariteko ja osallistu juhlavuoden keräykseen »