S-ryhmä selvittää naisten ja lapsen oikeuksien toteutumista tekstiilituotannossa

S-ryhmän, Pelastaa Lasten ja Work Aheadin yhteisessä hankkeessa selvitetään naisten ja lapsen oikeuksiin liittyviä kysymyksiä sekä perheystävällisyyttä työpaikalla tekstiilien valmistuksessa Bangladeshissa. Pelastakaa Lapset toteuttaa selvityksen S-ryhmän toimeksiannosta puolueettomana tahona.

Bangladesh on merkittävä tekstiilien tuottajamaa ja tekstiiliala työllistää paljon naisia. Bangladeshin tekstiilitehtaiden työntekijöiden parissa toteutettava yhteistyö pohjautuu Pelastakaa Lasten, UNICEF:in ja YK:n Global Compact -aloitteen yhdessä määrittelemiin liiketoimintaa ohjaaviin lapsenoikeusperiaatteisiin. Periaatteiden tueksi on kehitetty työkaluja, jotka auttavat yrityksiä varmistamaan vastuullisen toiminnan lasten sekä heidän perheidensä oikeuksiensa näkökulmasta.

Selvityksen tiedonkeruussa pilotoidaan uudenlaista Work Ahead-yrityksen kehittämää videokyselyä, jonka avulla tehtaiden työntekijöiltä saadaan kerättyä suoraan näkemyksiä ja palautetta esimerkiksi perhe- ja työelämän yhteensovittamisesta, naisten asemasta työpaikoilla sekä lapsen oikeuksien toteutumisesta. Palautteen kerääminen järjestelmällisesti suoraan työntekijöiltä ei ole tyypillistä Bangladeshissa. Selvitys onkin todennäköisesti ensimmäinen kerta, kun kaikilta bangladeshilaisen tehtaan työntekijöiltä kysytään heidän omaa mielipidettään.

Selvitys julkaistaan avoimesti eri sidosryhmille sen valmistuttua. Selvityksen fokuksena on erityisesti lapsi- ja perheystävällisen liiketoiminnan kehittäminen. Tavoitteena on tunnistaa ja ehdottaa kehityskohteita S-ryhmälle ja sen tavarantoimittajille.

Konkreettisten toimintamenetelmien ja -käytäntöjen avulla yritykset voivat tarkastella liiketoimintansa suoria ja epäsuoria vaikutuksia lapsiin ja perheisiin. Kun pohditaan lapsenoikeuksiin liittyvien mahdollisten ongelmakohtien korjaamista, niiden toteuttaminen voidaan tehdä lapsenoikeusperiaatteisiin liittyvien suositusten avulla.

Lapsen oikeudet huomioidessaan yritys voi osaltaan olla mukana tukemassa lasten kasvua, kehitystä ja hyvinvointia. Periaatteiden mukaan yritysten tulee muun muassa edistää lapsityön poistamista sekä varmistaa lasten suojelu sekä vanhempien työ- ja perhe-elämän yhdistäminen kaikessa liiketoiminnassaan.

Lue lisää liiketoimintaa ohjaavista lapsenoikeusperiaatteista.