Roschier laajentaa yhteistyötä Pelastakaa Lasten kanssa

Roschierin ja Pelastakaa Lasten pitkäaikainen kumppanuus laajeni merkittävästi asianajotoimiston 100 000 euron lahjoituksen myötä. Lahjoitus kohdennetaan Pelastakaa Lasten Ukraina-toimintaan Suomessa ja on osa asianajotoimiston laajempaa monikansallista tukea Ukrainan sodassa kärsineille. Roschier on tukenut järjestön toimintaa jo useita vuosia pro bono -lakiasiantuntijakumppanina, yhteistyö syvenee entisestään.

Roschier kohdentaa 100 000 euron lahjoituksen Ukrainan sotaa paenneiden auttamiseen Suomessa ja tarjoaa myös pro bono -yhteistyötä Ukrainan-toimintaan liittyvien juridisten kysymysten parissa.

Roschierin lahjoituksella hankitaan muun muassa stressiä lievittäviä tarvikkeita sodan traumatisoimille lapsille, lahjakortteja ruokakauppaan perheille ja käynnistetään sekä ylläpidetään Pelastakaa Lasten verkkonuorisotalo Netarin palvelu venäjän ja ukrainan kielillä Ukrainasta paenneille lapsille ja nuorille. Roschierin lahjoitus tarjoaa järjestölle joustavuutta laajentaa Ukrainan sodan vaatimia toimenpiteitä Suomessa.

Nyt laajenevan yhteistyön taustalla on monivuotinen kumppanuus, jonka aikana Roschier on tarjonnut pro bono -palveluna korkealaatuista juridista neuvontaa Pelastakaa Lapsille. Myös tämä yhteistyö jatkuu.

”Ukrainalaisten lasten ja perheiden hätä on koskettanut meitä syvästi, ja halusimme kanavoida tukemme tutulle ja luotettavalle taholle, jota Pelastakaa Lapset meille edustaa. Monivuotisen kumppanuutemme aikana olemme läheltä seuranneet järjestön toimintaa ja olemme vaikuttuneita heidän tavastaan toimia ja saavuttaa tuloksia”, sanoo Roschierin pro bono -toiminnasta vastaava osakas Ami Paanajärvi.

“Arvokas kumppanuutemme Roschierin kanssa laajenee merkityksellisellä tavalla. Heidän tuellaan voimme viedä apua Ukrainan sotaa paenneille lapsille ja nuorille myös täällä Suomessa. Konkreettinen apu, kuten lahjakortit ruokakauppaan ovat Ukrainasta lähes tyhjin käsin paenneille perheille tärkeä osa arjen turvaamisessa. Järjestöllemme on myös erittäin merkittävää saada yrityskumppaneilta tukea heidän ydinosaamisalueellaan, kuten Roschierilta saamme juridista tukea. Olemme kiitollisia yhä syvenevästä yhteistyöstämme”, kiittää Pelastakaa Lasten viestinnän ja varainhankinnan johtaja Sanna Kuusisto.

Lapset ja nuoret ovat Roschierin yritysvastuun yksi kärkiteemoista. Siksi nopea ja laaja reagointi Ukrainan konfliktissa oli asianajotoimistolle tärkeää. Pelastakaa Lapsille suunnattu lahjoitus on osa Roschierin laajempaa Ukrainan tukipakettia, jota on annettu suomalaisille, ruotsalaisille sekä kansainvälisille toimijoille ja avustusjärjestöille.

Ukrainasta paennut Suomeen jo yli 21 000 ihmistä

Yli 11 miljoonan ihmisen arvioidaan paenneen kodeistaan Ukrainan konfliktin alettua. Luku pitää sisällään yli kaksi kolmasosaa maan lapsista. Suomeen sotaa on paennut jo yli 21 000 ihmistä. Pelastakaa Lapset on maaliskuusta lähtien tarjonnut paenneille psykososiaalista tukea lapsiystävällisissä tiloissa. Perheille on myös jaettu lahjakortteja ruokakauppaan akuuttien tarvikkeiden hankkimiseen.

Ruokakauppojen lahjakorteilla perheet voivat tehdä akuutteja hankintoja, kuten ostaa hygieniatarvikkeita, sillä monet ovat lähteneet liikkeelle vain pienten laukkujen kanssa ja vastaanottorahan saaminen saattaa ruuhkautumisen takia viivästyä. Lasten puuhatarvikkeet ovat tärkeitä stressin lievittämiseen ja arjen normalisoitumiseen.

Avustustoimet laajenevat eri puolilla Suomea.

Yritys – Tee sankariteko ja osallistu juhlavuoden keräykseen »