Kuvituskuva rasisminvastaiseen päivään. Kuvassa liitutaululla lukee englanniksi sana rasismi, ja näkyy sanaa pyyhkivä käsi.

Rasismi on aina rikkomus lapsen oikeuksia vastaan

Rasismi rikkoo lapsen oikeuksia. Silti lukuisat lapset joutuvat kohtaamaan sitä päivittäin, ja lain silmissä puuttumisen keinot ovat rajalliset. 

Kuluneen viikon ajan olemme viettäneet valtakunnallista rasisminvastaista viikkoa. Tänä vuonna viikon teemana on ollut rasismiin puuttuminen, ja se kulminoituu tänään 21.3. vietettävään YK:n rasisminvastaiseen päivään.  

Punaisen Ristin teettämän tuoreen kyselyn mukaan 82 % Suomessa asuvista ihmisistä on todistanut tai kokenut joko itseensä tai muihin kohdistuvaa rasismia.  

Miksi rasismi on rikkomus lapsen oikeuksia vastaan? 

”Lapsella on oikeus turvaan, joten häneen kohdistuva rasismi kasvattaa turvattomuutta. Rasismi jättää arven ja vaikuttaa kielteisesti lapsen kehitykseen. Varsinkin jos siihen ei puututa”, Pelastakaa Lasten hankesuunnittelija Nadia El-Radhi toteaa. 

”Syrjintäkielto on määritelty perustuslaissa, mutta silti meidän kaikkien täytyy muistaa se arjessa.  Jos syrjivän käytöksen annetaan lisääntyä yhteiskunnassamme, rikotaan siinä lakeja ja loukataan jokaisen oikeuksia”, Pelastakaa Lasten johtava asiantuntija Tiina-Maria Levamo kertoo. 

YK:n lapsen oikeuksien sopimus hyväksyttiin vuonna 1989. Sen mukaisesti lasta ei saa syrjiä hänen tai hänen vanhempiensa ulkonäön, uskonnon, alkuperän, mielipiteiden tai muiden ominaisuuksien vuoksi.  Silti lapset kohtaavat kaikkialla yhä ilmeisempää vihapuhetta, syrjintää ja rasistisista häirintää.  

Rasismin ehkäisyyn tarvitaan lisää keinoja 

Maanantaina julkaistussa 33 järjestön yhteiskannanotossa todetaan, että Suomen tulee vahvistaa lainsäädäntöä vihapuheen torjumiseksi. Rasistiset viharikokset jäävät usein raportoimatta poliiseille, ja siksi kynnystä oikeudellisiin prosesseihin tulee madaltaa.

”Ongelma on se, että nyt ei välttämättä ole oikeita resursseja tai kykyä puuttua yksittäisiin tapauksiin tai esimerkiksi sanalliseen häirintään. Usein on pitänyt tapahtua jotain vakavaa, ennen kuin on löytynyt keinoja puuttua”, El-Radhi lisää. 

Jokaisella aikuisella on velvollisuus puuttua rasismiin 

Kesäkuussa 2023 uudistetulla yhdenvertaisuuslailla varmistetaan, että jokaisella lapsella on oikeus yhdenvertaisuuteen. 

Lain mukaan päiväkodeilla ja kouluilla on velvollisuus puuttua syrjintään. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että päiväkodeissa ja kouluissa voidaan luoda yhteisiä käytäntöjä syrjimisen ehkäisemiseksi.  

Rasistiseen häirintään voi kuitenkin olla vaikeaa puuttua, ja koulujen tavat vaihtelevat. Koko maan käsittäville käytännöille on suuri tarve. 

”Laki ei yksinään suojaa ihmistä, vaan sekä opettajilla että oppilailla tulee olla valmiuksia ja keinoja puuttua vääryyteen [rasismiin]”, El-Radhi kiteyttää. 

Siksi lain ohella lapsia tulee kuunnella ja tukea paremmin. 

”Kaikkea ei voi ajaa oikeusteitse. Siksi meidän pitää pysähtyä lasten arkikokemusten äärelle. Tarvitsemme esimerkiksi lisää ammatillista osaamista rasismin käsittelyyn kouluissa, oppilaitoksissa ja harrastuksissa. Lisäksi tarvitsemme yhteisön ymmärrystä siitä, että palvelut kuuluvat yhdenvertaisesti jokaiselle”, Levamo summaa.