Pitäisikö EU:n rakentaa lapsille turvallisia reittejä Eurooppaan? – Näin puolueet vastasivat Pelastakaa Lasten eurovaalikyselyyn

Pelastakaa Lasten eurovaalikyselyssä suomalaisia puolueita jakaa eniten kysymys turvallisten reittien luomisesta Eurooppaan pyrkiville hädänalaisille ihmisille, lapsille ja lapsiperheille. Puolueilla on erilaiset näkemykset myös eurooppalaisen lapsitakuun vahvistamisesta, kehitysyhteistyön rahoituksesta ja ilmastotoimien kiireellisyydestä.

Pelastakaa Lapset kartoitti eurovaalien alla puolueiden näkemyksiä useista lasten oikeuksiin liittyvistä kysymyksistä. Kesäkuun alussa valittavalla parlamentilla on edessään monia lasten hyvinvointiin vaikuttavia päätöksiä. Uusilla päättäjillä on mahdollisuus parantaa lapsen oikeuksien toteutumista niin Euroopassa kuin maailmallakin.

Vastausten perusteella suomalaiset puolueet tukevat lapsen oikeuksien edistämistä ja lapsiin kohdistuviin uhkiin puuttumista EU:ssa. Vastaukset paljastavat kuitenkin puolueiden välillä eroja lasten kannalta merkittävissä kysymyksissä.

Konfliktien pitkittyminen ajanut yhä useamman lapsiperheen hakemaan turvaa Euroopasta. Pelastakaa Lasten kyselyn perusteella yli puolet suomalaisista puolueista pitää tärkeänä, että EU panostaa entistä enemmän turvallisiin reitteihin, joiden avulla hädänalaiset ihmiset voivat hakea turvaa Euroopasta ilman ihmiskaupan, väkivallan tai muiden uhkien riskiä. Perussuomalaiset suhtautuu kysymykseen kielteisimmin, eivätkä myöskään kokoomus ja liike nyt ole innokkaita panostamaan asiaan.

Perussuomalaiset on myös puolueista vastahakoisin pitämään EU:n kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun vähintään nykytasolla.

Lapsiperheköyhyyden torjuminen on yksi Pelastak­aa Lasten tärkeimmistä tavoitteista. Jopa 20 miljoonaa lasta Euroopassa on vaarassa pudota köyhyysrajan alapuolelle. Euroopan neuvosto antoi kesällä 2021 suosituksen eurooppalaisen lapsitakuun perustamisesta. Lapsitakuun tarkoitus on tukea erityisesti haavoittuvassa asemassa olevia lapsia ja heidän perheitään ja auttaa kohdentamaan investointeja lasten hyvinvointiin ja heille suunnattuihin palveluihin. Suurin osa kyselyyn vastanneista puolueista pitää lapsiköyhyyden vähentämistä yhtenä EU:n keskeisistä tavoitteista, mutta havaittavissa on myös puoluekohtaisia eroja.

Neljäs kysymys, jossa perussuomalaiset edustaa vastausten äärilaitaa, koskee ilmastoimien kiireellisyyttä. Pelastakaa Lapset painottaa, että ilmastokriisi on lapsen oikeuksien kriisi, jonka torjumisessa Euroopan parlamentilla on keskeinen tehtävä.

EU:lla on merkittävä rooli myös lasten suojelemisessa verkossa. Joka viides lapsi Euroopassa joutuu seksuaaliväkivallan uhriksi verkossa ja verkon ulkopuolella. Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat tytöt. Lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavasta materiaalista suurin osa jaetaan EU:ssa sijaitsevilta palvelimilta. Kyselyyn vastanneet puolueet ovat lähes yksimielisiä siitä, että EU:n tulee tiukentaa alueellaan toimivien yritysten vastuuta.

EU:ssa tehtävillä päätöksillä on suora vaikutus lasten elämään sekä EU:n jäsenmaissa että muualla maailmassa. Kaikki Pelastakaa Lasten kyselyyn vastanneet puolueet olivat sitä mieltä, että Euroopan parlamentin tulee sitoutua edistämään lasten oikeuksia kaikessa päätöksenteossa. Pelastakaa Lapset seuraa, miten vaaleissa läpi menevät suomalaiset ehdokkaat lunastavat tämän lupauksen europarlamentissa.­

Kirjoittaja: Veli Liikanen, yhteiskuntasuhdejohtaja, Pelastakaa Lapset


Ryhmä lapsia katselee isoa maapalloa.
Katso vastaukset

Esitimme yhteensä 9 väittämää

Puolueet lupaavat puolustaa kaikkien lapsien oikeuksia, mutta rivit rakoilevat maailman köyhimpien suojelussa. Katso puolueiden vastaukset kaikkiin väittämiin.