Pienituloisissa perheissä koetaan ruokapulaa – Pelastakaa Lapset avaa joulukeräyksen kotimaan lasten hyväksi

Pelastakaa Lasten Lapsen ääni -kyselyssä jopa 14 % pienituloisten perheiden lapsista ja nuorista kertoi perheen kärsivän ruokapulasta. Järjestön mukaan ruokalahjakorttien tarve on kasvussa. Pienituloisten perheiden määrän ennustetaan kasvavan tulevan vuoden aikana. Pelastakaa Lapset avaa Anna lahjaksi tulevaisuus -joulukeräyksen pienituloisten lapsiperheiden ja syrjäytymisvaarassa olevien lasten auttamiseksi kotimaassa.

Pitkään jatkunut heikko taloustilanne näkyy perheiden arjessa hälyttävällä tavalla. Pienituloisissa perheissä eläviä lapsia on nyt 121 800. Perheiden aiempaa heikompi tilanne näkyy siinä, että arjen perustarpeista kuten ruoasta on puutetta. Lapsen ääni 2023 -kyselyssä jopa 14 % lapsista sanoi perheen kärsivän ruoanpuutteesta, kun edellisenä vuonna luku oli 7,5 %.

Ruoanpuute on nähty eri puolilla Suomea jalkautuvassa työssä, jossa Pelastakaa Lasten työntekijät, jäsenet ja vapaaehtoiset koordinoivat muun muassa ruoka-apua ja harrastustukea perheille.

”Lapsiperheköyhyys on tosiasia, jota ei voi sivuuttaa. On perheitä, jotka eivät pysty ostamaan ruokaa. Hintojen nousu on ollut hurjaa. Tarve ruoka-avulle on suuri”, raportoi eräs Pelastakaa Lasten paikallisyhdistys.

Jopa 30 % lapsista on joutunut lopettamaan harrastuksen Lapsen ääni 2023 -kyselyn mukaan. Edeltävänä vuonna vastaava luku oli 23 %. Monet pienituloisten perheiden lapset kertoivat mielenterveyden ja jaksamisen haasteista (64 % kertoi mielenterveyden olevan huono, 58 % kertoi olevansa vanhempien jaksamisesta huolissaan), joita myös huoli perheen toimeentulosta (87 % vastaajista) lisäsi.

”Tilanne on Suomessa huolestuttava etenkin, kun köyhyydessä elävien lasten määrän ennustetaan kasvavan jopa 17 000 lapsella. Juuri nyt he tarvitsisivat konkreettista tukea ja toivoa herättäviä politiikkapäätöksiä”, Pelastakaa Lasten lapsiperheköyhyyden asiantuntija Johanna Vinberg sanoo.

Pelastakaa Lasten joulukeräys auttaa kotimaan lapsia

Pelastakaa Lapset auttaa Anna lahjaksi tulevaisuus -joulukeräyksen tuotoilla erityisesti kotimaan pienituloisia lapsiperheitä ja syrjäytymisvaarassa olevia lapsia sekä heidän perheitään.

Lahjoitusvaroilla lapset ja nuoret saavat apua arjen perustarpeisiin, kuten ruokaan, ja hyvinvointia lisääviin asioihin, kuten harrastuksiin. Pelastakaa Lasten kautta lapset ja perheet saavat rinnalleen myös arvokkaita tukiverkkoja, kuten tukihenkilöitä, tukiperheitä ja sporttikummeja. Netissä lahjoitusvarojen avulla tarjotaan matalan kynnyksen keskusteluapua Suomen suurimmassa nettinuorisotalossa Netarissa.

”Joulukeräyksemme vastaa tänä vuonna erityisen akuuttiin tarpeeseen. Lahjoitusten turvin voimme tarjota perheille apua kotimaassa joustavasti ja tavalla, joka sopii heidän elämäntilanteisiinsa. Lapset eivät voi odottaa, vaan heidän ainutlaatuinen lapsuutensa on juuri nyt”, muistuttaa Sanna Kuusisto Pelastakaa Lasten viestinnän ja varainhankinnan johtaja.

Joulukeräykseen voivat osallistua niin yksityishenkilöt kuin yrityksetkin. Keräys löytyy verkosta www.pelastakaalapset.fi/joulu.

Lahjoituksen voi tehdä myös tekstiviestillä lähettämällä viestin JOULU20 numeroon 16499 (20 €) tai lahjoittamalla halutun summan MobilePaylla numeroon 86400.

Vain elämää: Pelastakaa Lapset –jakso näyttää suomalaisille perjantaina 24.11. klo 20 Nelosella, mikä valtaisa merkitys lahjoittajien ja vapaaehtoisten tuella on lasten elämässä.

Jakson uusinnat näytetään 25.11. klo 09.00, 25.11. klo 17.25, 30.11. klo 18.00, 25.12. klo 17.10 ja 31.12. klo 16.55. Jakso on katsottavissa myös ruutu.fi-palvelussa.

Lahjoita nyt

Osallistu joulukeräykseen ja auta kotimaan lapsia