Pelastakaa Lapset vaatii hallitukselta lapsiin kohdistuvien leikkausten torjumista kehysriihessä

Pelastakaa Lapset ry vetoaa hallitukseen budjettiriihen alla, että lapsille ja lapsiperheille tarkoitettuja palveluja koskevat leikkaukset torjuttaisiin ja lasten hyvinvointiin panostettaisiin. Alkuvuoden traagiset tapahtumat ovat osoittaneet, että lasten hyvinvoinnista ei voida enää leikata. Järjestö on käynnistänyt vetoomuksen kutsuakseen kansalaisia rinnalleen vaatimaan hallitukselta konkreettisia toimia lasten hyvinvoinnin turvaamiseksi.  

Suomessa on toteutettu vakavia lasten hyvinvointiin vaikuttavia leikkauksia. Lasten pahoinvointi syvenee, samalla kun varhainen ja matalan kynnyksen tuki heikkenee ja palveluita karsitaan. Koulut, mielenterveyspalvelut ja lastensuojelun perhetyö kärsivät vakavasta resurssipulasta. Yhä useampi lapsiperhe on vaarassa joutua köyhyysrajan alapuolelle. Hallitus valmistelee parhaillaan huhtikuun kehysriiheen uusia miljardien säästöjä. 

”Jatkuvat hyvinvointialueisiin ja kuntiin kohdistuvat säästöt vaarantavat lasten peruspalvelut juuri, kun pahoinvointi syvenee ja tuen tarve kasvaa. Leikkaukset vaikeuttavat palveluun pääsyä ja kaventavat aukioloaikoja sekä palveluverkkoa neuvoloissa, mielenterveyspalveluissa, perheiden varhaisessa tuessa, lastensuojelussa ja terveydenhoidossa. Hallituksen päätökset rahoituksesta vaikuttavat suoraan hyvinvointialueisiin ja kuntiin, joissa päätöksiä tehdään selkä seinää vasten”, sanoo Pelastakaa Lapset ry:n yhteiskuntasuhdejohtaja Veli Liikanen

Ei leikata enää lapsilta 

Pelastakaa Lapset korostaa, että jokainen lapsi ansaitsee koulun, jossa ei ole kiusaamista, syrjintää eikä väkivaltaa. Riittävän varhaisen tuen ja matalan kynnyksen tuen puute lisää lasten turvattomuuden tunnetta ja heikentää lasten hyvinvointia. Järjestö muistuttaa, että vihapuheeseen ja väkivaltaa ihannoivaan kulttuuriin puuttuminen vaatii läsnä olevia aikuisia: opettajia, oppilashuollon ammattilaisia ja nuorisotyöntekijöitä. 

” Viestimme on selkeä. Hallituksen on taattava peruskouluille, toisen asteen oppilaitoksille ja oppilashuoltoon riittävät resurssit, eikä kohdistaa niihin uusia säästöjä. Hallituksen tulee toteuttaa kouluissa ja oppilaitoksissa Väkivallaton lapsuus –toimenpidesuunnitelma kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi”, sanoo Liikanen.  

Pelastakaa Lapset on erittäin huolissaan kasvavasta lapsiperheköyhyydestä. Hallituksen aiemmat leikkaukset ovat ajaneet vähävaraisia lapsiperheitä yhä syvempään ahdinkoon. Esimerkiksi asumistuen heikennykset ja lapsikorotusten poisto ovat osuneet lujaa kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin lapsiperheisiin. Pelkästään näiden toimien seurauksena arviolta 17 000 lasta on vaarassa pudota köyhyysrajan alapuolelle nostaen kokonaismäärän noin 140 000 lapseen.  

Suomi on saanut Euroopan neuvostolta jo ennen juuri voimaan astuneitta leikkauksia huomautuksia liian matalan sosiaaliturvan tasosta. Järjestö vaatii, että hallitus ei tee päätöksiä, jotka syventävät tai lisäävät lapsiperheköyhyyttä. 

”Asumistuen heikennykset ja lapsikorotusten poisto ovat osuneet lujaa jo valmiiksi heikommassa asemassa oleviin lapsiperheisiin. Meillä ei ole enää varaa leikata lapsilta ja perheiltä”, sanoo Liikanen.