Pelastakaa Lapset seuraa tiiviisti kansainvälisiin adoptioihin liittyvää tilannetta

Kansainvälisten adoptioiden tilanne Norjassa ja Tanskassa on ollut esillä Suomen mediassa tällä viikolla. Mahdollisten epäselvyyksien vuoksi Norjan adoptioasioiden keskusviranomainen on suosittanut adoptiotoiminnan keskeyttämistä selvitysten ajaksi. Tanskassa sen sijaan adoptiojärjestö DIA on ilmoittanut lopettavansa toimintansa.

Mediassa on nostettu esiin epäselvyyksiä kansainvälisissä adoptioissa maissa, jotka ovat myös Pelastakaa Lasten yhteistyömaita. Pelastakaa Lasten kansainvälinen adoptiopalvelu seuraa tiiviisti aiheesta käytävää kansainvälistä keskustelua. Teemme yhteistyötä kansainvälistä adoptiotoimintaa valvovan viranomaisen, Adoptiolautakunnan, kanssa. Noudatamme asiassa Adoptiolautakunnan suosituksia sekä ratkaisuja.

Adoptiolautakunta on antanut asiaan liittyvän tiedotteen 18.1.2022.

Kaikessa adoptiotoiminnassa on ensisijaista turvata lapsen etu ja oikeudet. Pidämme olennaisena, että virallisen, valvotun ja huolellisesti dokumentoidun adoptioyhteistyön kautta tapahtuvassa adoptiossa lapsen etu toteutuu. Tästä periaatteesta lähdemme jokaisessa adoptioprosessissamme.

Emme hyväksy minkäänlaisia väärinkäytöksiä, laittomuuksia tai lasten oikeuksien rikkomista liittyen adoptioon.

Asialla ei ole tällä hetkellä vaikutusta keskeneräisiin adoptioprosesseihin.