Pelastakaa Lapset logo

Pelastakaa Lapset ry lausunto: Vuoroasuvan lapsen elatusavun suuruuden arvioiminen; työryhmän ehdotus

Oikeusministeriö on pyytänyt lausuntoa työryhmän ehdotuksesta ohjeesta vuoroasuvan lapsen elatusavun suuruuden määrittämisessä huomioon otettavista näkökohdista. Pelastakaa Lapset ry kannattaa lausunnossaan 17.3.2023 uuden ohjeen käyttöönottoa ja ohjeen tarkentamista vuoroasumisen yleistyessä. Ohjeessa tulee huomioitava erityisesti pienituloisten perheiden haasteet vuoroasumisen ja elatuksen suhteen, lapsen oikeus riittävään elatukseen sekä elatusavun määrittämisen lapsivaikutukset vuoroasumistilanteissa.