Pelastakaa Lapset ry ei ole mukana rokotevastaisessa kampanjoinnissa 

Pelastakaa Lapset ry on tietoinen verkossa ja erityisesti sosiaalisen median kanavissa leviävästä ”Pelastetaan lapset” -disinformaatiokampanjasta liittyen lasten rokottamiseen. Pelastakaa Lapsilla ei ole mitään tekemistä kyseisen kampanjan kanssa.

Kyseisen kampanjan nimi ja visuaalinen ilme ovat erittäin helposti sekoitettavissa Pelastakaa Lapset ry:n rekisteröityyn ja vakiintuneeseen nimeen sekä visuaaliseen identiteettiin. Näin ollen kyseinen kampanja on omiaan johtamaan ihmisiä harhaan ja myös vahingoittamaan Pelastakaa Lapsia ja sen työtä. Järjestö pitää tilannetta erittäin valitettavana.

Pelastakaa Lapset luottaa rokotuksiin liittyvissä asioissa THL:ään ja muihin viranomaisiin. Järjestö suosittelee hakemaan ja käyttämään tietoa rokottamiseen liittyen vain THL:n tai muiden viranomaistahojen kautta.

Pelastakaa Lapset ry:n työstä ja toiminnasta löytyy tietoa oheisista Pelastakaa Lapset ry:n omistamista ja ylläpitämistä kanavista:

Verkkosivut: www.pelastakaalapset.fi

Facebook: www.facebook.com/PelastakaaLapset/

Twitter: https://twitter.com/pelastakaalapse

Instagram: https://www.instagram.com/pelastakaalapset/

YouTube: https://www.youtube.com/user/PelastakaaLapset

Pelastakaa Lapset on koonnut aikuisille ohjeita tukea lasta ja nuorta koronavirustilanteessa: https://www.pelastakaalapset.fi/ajankohtaista/ohjeita-koronatilanteeseen/.

Pelastakaa Lapset ry

Pelastakaa Lapset ry on vuonna 1922 perustettu, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka tukee erityisesti vaikeissa oloissa eläviä lapsia ja pyrkii edistämään lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla. Pelastakaa Lapset on osa Save the Children – järjestöä, joka toimii lasten hyväksi yli 100 maassa. Visionamme on maailma, jossa toteutuu jokaisen lapsen oikeus elämään, suojeluun, kehittymiseen ja osallistumiseen. Tehtävänämme on parantaa sitä tapaa, jolla lapsia kohdellaan sekä saada aikaan välittömiä ja pysyviä parannuksia lasten elämään.

Lisätietoa: www.pelastakaalapset.fi