Pelastakaa Lapset huolissaan vähävaraisten perheiden tilanteesta: joulukeräys kotimaan lasten hyväksi avattu 

Kiristyvä taloustilanne vaikuttaa yhä useamman suomalaisen perheen hyvinvointiin. Pelastakaa Lapset käynnistää Anna lahjaksi tulevaisuus -joulukeräyksen vähävaraisten perheiden lapsien ja syrjäytymisvaarassa olevien lasten hyväksi kotimaassa. Vain elämää: Pelastakaa Lapset –jaksossa tukea saaneet kertovat, mikä merkitys avulla on ollut heidän elämässään. Tunteikas jakso nähdään Nelosella 25.11. klo 20.

Kiristyvä taloustilanne, inflaatio ja energiakriisi vaikuttavat vahvasti erityisesti vähävaraisiin lapsiperheisiin. Suomessa eli vähävaraisissa perheissä jo entuudestaan yli 110 000 lasta ja nyt määrän arvioidaan kasvaneen jopa 16 000 perheellä. Apua tarvitsevia vähävaraisia perheitä on aiempia vuosia enemmän.

Pelastakaa Lasten Lapsen ääni 2022 -kysely osoitti hyvinvointivajeen, syrjäytymisriskin ja myös henkisen kuormituksen kasautuvan etenkin vähävaraisten perheiden lapsille. Haasteet korostuvat erityisesti poikkeusoloissa ja nykyisessä taloustilanteessa.

Lapset kuvasivat paitsi materiaalista puutetta, myös mielenterveyden haasteita, kiusatuksi tulemisen kokemuksia ja ulkopuolisuuden tunnetta. 47 % pienituloisten perheiden lapsista kertoi kantavansa huolta perheen toimeentulosta ja lähes puolet (42 %) koki hyvinvointinsa huonoksi. Hyvinvointiin oli lasten kertoman mukaan vaikea päästä kiinni: esimerkiksi 23 % pienituloisten perheiden lapsista oli joutunut lopettamaan harrastuksensa ja 39 % heistä ei voi osallistua maksullisiin vapaa-ajan toimintoihin, kuten mennä elokuviin tai viettää aikaa ystävien kanssa esimerkiksi kahvilassa.

”Huoli lasten tilanteesta on pinnalla erityisesti tänä jouluna. Pienituloisten perheiden lapsille kerääntyy hyvinvoinnin vajetta kiihtyvällä tahdilla. Esimerkiksi harrastuksen merkitys lapsen jaksamiselle, pystyvyyden tunteelle ja sosiaalisille suhteille on äärimmäisen tärkeä. Pienituloisten perheiden lapset kokivat myös koronan vaikuttaneen elämäänsä negatiivisemmin kuin muut lapset”, muistuttaa Pelastakaa Lasten lapsiköyhyyden asiantuntija Johanna Vinberg.

Anna lahjaksi tulevaisuus -joulukeräyksen tuotoilla lapset ja nuoret saavat apua arjen perustarpeisiin, kuten ruokaan, oppimateriaaleihin ja harrastuksiin. Pelastakaa Lasten kautta lapset ja nuoret saavat arvokkaita tukiverkkoja koulutetuilta vapaaehtoisilta vaikeisiin elämäntilanteisiin. Netissä on tarjolla keskusteluapua Suomen suurimmassa nettinuorisotalossa Netarissa. Pelastakaa Lapset tukee lahjoitusvaroin myös Suomeen paenneita ukrainalaisia perheitä.

Kasvava avuntarve näkyy useissa Pelastakaa Lasten toiminnoissa. Ympäri Suomen lapsiperheiden apuna toimivat paikallisyhdistykset saavat kasvavassa määrin tukihakemuksia taloudelliseen ahdinkoon joutuneilta perheiltä ja kantavat syvää huolta tuen riittävyydestä kaikille tarvitsijoille. Yhteensä yli 1500 lasta jonottaa Pelastakaa Lasten kautta tukiperhettä, tukihenkilöä tai sporttikummia. Nettinuorisotalo Netarissa nuorten pahoinvointi, esimerkiksi uupumus, yksinäisyys ja itsetuhoisuus, on näkynyt tänä syksynä aiempaa enemmän, kun nuoret hakevat matalan kynnyksen keskusteluapua.

”Joulukeräyksen lahjoitusten turvin pystymme tarjoamaan lapsille ja perheille monipuolista tukea huomioiden heidän yksilölliset avun tarpeensa. Yhdessä lahjoittajien kanssa turvaamme sen, että voimme tulevanakin vuonna kohdata ja tukea yli 50 000 kotimaamme lasta. Pyydänkin nyt suomalaisia mukaan tähän tärkeään työhön, kutakin oman kantokykynsä mukaan ”, vetoaa Pelastakaa Lasten viestintä- ja varainhankintajohtaja Sanna Kuusisto.

Joulukeräykseen voivat osallistua niin yksityishenkilöt kuin yrityksetkin. Keräys löytyy verkosta www.pelastakaalapset.fi/joulu

Lahjoituksen voi tehdä myös tekstiviestillä lähettämällä viesti JOULU20 numeroon 16499 (20 €).

Osallistu joulukeräykseen

Vain elämää: Pelastakaa Lapset perjantaina 25.11. klo 20 Nelosella

Tämän vuoden Vain elämää -tähdet Mikko Alatalo, Erika Vikman, Pete Parkkonen, Tommi Läntinen, Yona, Jyrki 69 ja Meiju Suvas toimivat lähettiläinä Pelastakaa Lasten Anna lahjaksi tulevaisuus -joulukeräykselle. Tunteikkaassa Vain elämää: Pelastakaa Lapset -jaksossa näytetään, kuinka monipuolisesti Pelastakaa Lapset tukee lapsia, nuoria ja lapsiperheitä ympäri Suomessa, jo sadan vuoden kokemuksella.

Jaksossa Vain elämää -artistit toteuttavat apua saaneiden ja Pelastakaa Lasten työntekijöiden esittämiä toivekappaleita. Lisäksi jaksossa kuullaan koskettavia elämäntarinoita, joista käy ilmi, mikä merkitys lahjoittajien avulla on lapsiperheille kotimaassa.

”Olemme Nelosella erittäin tyytyväisiä saadessamme tehdä yhteistyötä Pelastakaa Lasten kanssa. Vain elämää -ohjelmassa kuultavat koskettavat tarinat korostavat arvokasta työtä, jota Pelastakaa Lapset tekee lasten ja nuorten hyväksi. On hienoa, että voimme ohjelmallamme olla mukana auttamassa ja tuomassa Pelastakaa Lasten tarjoaman avun näkyväksi”, toteaa Nelonen Median kotimaisen viihteen päällikkö Mirko Baas.

Vain elämää: Pelastakaa Lapset -jakson aikana koetaan vahvoja tunteita ja unohtumattomia musiikillisia elämyksiä. Jaksossa saa ensiesityksensä Tommi Läntisen aloitteesta syntynyt kappale Lasten pitkä marssi, jonka tuotot ohjataan joulukeräykseen.

”Mulla on ollut pitkään sellainen biisiaihio, ja me tehtiin siihen kertsiä porukalla Satulinnan leirillä. Me esitetään se Pelastakaa Lapset -erikoisjaksossa, ja siihen tulee lapsiakin laulamaan. Se on sellainen rehevä rokkibiisi, jossa on tärkeä aihe”, Tommi Läntinen kertoo.

Jakso on nähtävillä Nelosella perjantaina 25.11. klo 20 ja Ruutu-palvelussa. Uusinnat näytetään 26.11. klo 9, 26.11. klo 18.55, 25.12. klo 17 ja 31.12. klo 16.

Osallistu joulukeräykseen