Kaksi nuorta koulun pihalla katsomassa puhelimiaan

Nuori haluaa elämäänsä aikuisen, joka kysyy “Mitä kuuluu?” 

Koronapandemia lisäsi nuorten yksinäisyyttä ja vähensi elämästä turvallisia aikuisia. Pelastakaa Lasten kouluttamat digifrendit tarjoavat yksilöllistä tukea ja apua etänä. 

”Sain lisää näkökulmia moniin asioihin ja lisää kokemusta siihen, että olen tärkeä juuri tällaisena.” 

Jokainen tarvitsee elämäänsä turvallisen aikuisen, jonka puoleen kääntyä. Nuori haluaa tulla kohdatuksi ja autetuksi kokonaisena ihmisenä, jolla on oikeus ja mahdollisuus onnistua elämässään. Kun nuori kohtaa aikuisen, johon luottaa, hänen on helpompi pysyä tuen äärellä. Ihmissuhteet ovat tärkeä keino vahvistaa nuoren resilienssiä eli psyykkistä joustavuutta. (Nuorisobarometri 2022.) 

Digifrendi on koulutettu vapaaehtoinen aikuinen, joka tarjoaa 15–20-vuotiaalle nuorelle pitkäkestoista psykososiaalista tukea. Digifrendi-palvelun yhdistämä nuori ja aikuinen tapaavat kymmenen kertaa etänä silloin kun molemmille parhaiten sopii. Tavoitteena on vahvistaa nuorten jaksamista ja voimavaroja matalalla kynnyksellä. 

Tähän mennessä yli 80 nuorta on saanut itselleen digifrendin. Viestien ja videopuheluiden välityksellä käydyt keskustelut ovat vahvistaneet itseluottamusta ja tuoneet uusia näkökulmia nuorta mietityttäneeseen tilanteeseen. Nuoret arvostavat aikuisten luotettavuutta ja läsnäoloa.  

”Auttoi minua jaksamaan en ollut enää niin ahdistunut tai masentunut silloin kun löysin sellaisen aikuisen kenelle pystyi puhumaan ja luottamaan häneen.” 

Yksilöllistä tukea ilman jonoja 

Nuorten pahoinvointi ja yksinäisyys lisääntyi koronapandemian seurauksena eikä tilanne ole valitettavasti parantunut. Sosiaali- ja terveyspalveluiden ruuhkautumisen myötä matalan kynnyksen palveluilla on entistä suurempi tarve. Esimerkiksi mielenterveysongelmien kanssa kamppailevalle nuorelle jonotusaika ja palvelujärjestelmän pirstaleisuus on kuormittavaa. Nuoret arvostavatkin Digifrendi-palvelun helppoutta. 

”Kiva että tälläinen on olemassa ja vielä ilmaisena, ilman mitään erikoisia hakuprosesseja tai muuta.”  

”Oli mukavaa, että joka kerralla sai aina valita haluaako viestitellä, puhelu vai videopuhelu. Muutenkin ilmapiiri ja tunnelma oli rento ja hyväksyvä ja kiva.” 

Verkkotuen helppouteen ovat tyytyväisiä myös vapaaehtoiset aikuiset. Kiitosta saa erityisesti se, että keskusteluajat voi itse sopia suoraan nuoren kanssa. Samalla digifrendiys tarjoaa kurkistuksen nuorten maailmaan iloineen ja suruineen. 

”Loistava tapa ja mahdollisuus nuorelle saada tukea ja vapaaehtoiselle kiireisessä arjessa, diginä!” 

“Kuin puhuisi nuoremmalle itselleen” 

Digifrendiksi ryhtyminen antaa paljon myös vapaaehtoiselle. Moni kokee voivansa auttaa nuorta ja että yhteydenpidosta tulee merkityksellistä. Eräs vapaaehtoinen kuvaa olevansa nuorelle kuin peili, jonka kautta rohkaista ja tukea isoissakin päätöksissä. 

“Oli melkein, kun olisin nuoremmalle itselleni puhunu. Oltiin omalla tavalla samanlaisia ja siksi tuntui, että meidän suhde oli tosi hyvä.” 

Vapaaehtoisten mukaan rauhallisuus, lämpö, turvallisuus ja sujuvuus leimaavat keskusteluja nuorten kanssa. Nuori valitsee keskustelunaiheet, jotka vaihtelevat tulevaisuudensuunnitelmista ystävyyssuhteiden kiemuroihin. Suuri osa nuorista kaipaa vain aikuista, jolle jakaa kuulumisia. 

”Koen olleeni nuorelle sellainen aikuinen jolle on voinut avautua arjen huolista ja kivoista asioista. Ollaan pohdittu elämää, ja keskusteltu välillä ihan arkisistakin asioista.” 

Vuonna 2022 uusia Digifrendejä koulutettiin yli 50. Vapaaehtoisiksi hakeutuu eri-ikäisiä ja eri taustoista tulevia aikuisia, joita yhdistää aito kiinnostus nuorten tukemiseen. 

Moni on Digifrendinä useammalle nuorelle yhtä aikaa, ja parikymmentä vapaaehtoista on jatkanut toimintaa ensimmäisen kokemuksen jälkeen.  

”Olen ollut digifrendi-toiminnassa mukana jo aika pitkään. Se on edelleen toimiva konsepti. Eri nuorten kanssa syntyy syvyydeltään erilaisia suhteita.” 

Lue lisää ja hae mukaan: 

Digifrendi-toiminnasta nuorille

Tiivis tietopaketti Digifrendistä

Nuorten ilmoittautumiskaavake

Kiinnostuitko olemaan Digifrendi nuorelle


Kirjoituksessa on käytetty seuraavia lähteitä: 

Digifrendi-raportointilomake (ei julkisesti luettavissa)  

Läpi kriisien. Nuorisobarometri 2022: https://tietoanuorista.fi/wp-content/uploads/2023/03/nuorisobarometri-2022-web.pdf