Pelastakaa Lapset logo

Lausunto koskien lasten ja nuorten terapiatakuuta

Pelastakaa Lapset ry on antanut 7.6.2024 hallituksen esitysluonnokseen sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön muutoksiksi lasten ja nuorten terapiatakuun toteuttamiseksi. Pelastakaa Lapset kokee tärkeänä nostaa esille mielenterveyspalveluiden ja akuutin avun tärkeyden, mutta haluaa samalla korostaa erityisesti ennaltaehkäisevien ja tukevien palveluiden sekä toimintojen ensisijaisuutta.

Lapset ja perheet tarvitsevat nykyistä enemmän tukea, ja terapiatakuun lisäksi resursseja tulisi suunnata erityisesti oppilashuollon palveluihin, sekä perheille suunnattuun tukeen.

Pelastakaa Lapset ry:n Lapsen ääni -kyselyssä lasten ja nuorten mielenterveyden ongelmat ja niihin liittyvät huolet ovat näkyneet viime vuosina korostuneesti. Esimerkiksi vuoden 2023 Lapsen ääni -kyselyssä, johon vastasi 1725 iältään 12-17-vuotiasta lasta ja nuorta, mielenterveytensä koki huonoksi 43 % kaikista vastaajista.

Lopuksi Pelastakaa Lapset muistuttaa lausunnossaan, että lasten ja nuorten mielenterveys on ihmisoikeus, joka tulee turvata. Terapiatakuu yksinään ei riitä turvaamaan ja parantamaan lasten ja nuorten ahdinkoa.