Pelastakaa Lapset logo

Lausunto hallituksen esityksestä asumistuen muutoksiin

Pelastakaa Lapset lausuu, että nykyisessä korkean inflaation ja lisääntyneen lapsiperheköyhyystilanteen kontekstissa on kohtuutonta heikentää pienituloisten ja heikoimmassa asemassa olevien lapsiperheiden hyvinvointia asumistuen leikkauksilla. Asumiseen liittyvät heikennykset vaarantavat lasten hyvinvoinnin, kuormittavat perheiden vanhempia ja aiheuttavat epävakautta perheiden asumiseen. Esitetyt muutokset heikentävät lasten hyvinvointia ja lapsen oikeuksien sopimuksen artiklan 18 mukainen valtion tuki vanhempien kasvatustehtävään vähenee ja artiklan 26 mukainen lapsen oikeus sosiaaliturvaan heikentyy. Lapsivaikutusten arviointi on tehtävä perusteellisesti lain valmistelussa ja huomioitava lapsen oikeuksien (erityisesti artiklat 3, 18, 26 ja 27) toteutuminen.