PIeni saparopäinen tyttö leikkii lattialla palikoilla

Lasten oikeudet Tyrskyn lasten silmin

Perhekuntoutusyksikkö Tyrskyssä vietettiin lokakuussa lasten ryhmässä Lapsen oikeuksien teemakuukausi ja keskustelua lasten oikeuksista käytiin lasten kanssa. Keskusteluihin osallistui Tyrskyn lasten ja omien työntekijöiden lisäksi järjestömme Lapsilta opittua -osallisuushankkeen (STEA 2022-2024) suunnittelijat Janica Laimio ja Satu Vasenius. Hankkeen tavoitteena on oppia, miten lapsen oikeuksista voi olla dialogissa pienten lasten kanssa ja luoda materiaalia sitä myöten ammattilaisille.

Hyvän elämän salkku ja Kehu minua -hahmo

Lapset pääsivät pohtimaan lasten oikeuksia askartelun ja leikin lomassa. Tapaamisten aikana mietittiin yleisesti lasten oikeuksia, tunnistettiin lasten vahvuuksia ja erilaisia tunteita sekä pohdittiin, minkälainen on kiva kaveri.

Lasten oikeuksia tunnistettiin etsimällä lasten oikeuksia ”hyvän elämän salkkuun” sekä vahvistettiin lasten itsetunnon kehittymistä askartelemalla ”kehu minua -hahmo”, jonka sisään koottiin lasten vahvuuksia ja taitoja. ”Tunnenurkkauksessa” tarkasteltiin lasten oikeutta rakkauteen ja turvalliseen leikkiin sekä lasten itse askartelemat ”robottiystävät” auttoivat pohtimaan minkälainen on kiva kaveri. Keskustelujen päätteeksi jokainen lapsi sai diplomin hyvin tehdystä työstä ja osallistumisesta.

“Tämä robotti piristää! Se on semmonen, että se rakastaa. Se pusuttelee. Kuka haluaisi tilata sen?”

Mitä lapset opettivat meille?

Vaikka lasten oikeudet eivät ole Tyrskyssä uusi asia ja ovat perhekuntoutuksessa päivittäin isossa roolissa, oli työntekijöistä mielenkiintoista seurata miten muut asiantuntijat toivat lasten oikeuksia näkyväksi lapsille.

”Meistä on ollut etuoikeus osallistua projektiin, jossa aiheena oli lasten oikeudet ja mitä lapset niistä osaa kertoa. Meille ohjaajille antia oli mm. muistutus siitä, miten pienillä asioilla lasten oikeuksia voidaan tuoda esille ja saimme uusia ideoita lasten ryhmän toimintaan.” kertoo Tyrskyn ohjaaja Kirsi Auvinen.

Kaikki keskusteluihin osallistuvat aikuiset kokivat tärkeäksi muistutukseksi huomata, miten vasta puhumista harjoittelevat lapset osaavat kertoa valtavasti omista näkemyksistään, kunhan kysymisen tavat ovat leikilliset ja havainnointi otetaan tietoisesti työvälineeksi.

”Oli valtavan opettavaista huomata, että 1-vuotiaankin kanssa voi aidosti olla dialogissa! Lapsi kertoo omalla kielellään asioita, aikuinen hymyilee, ihailee ja kannustaa kertomaan lisää. Lapsi hihkuu ja tömistelee jalkojaan. Yhteinen kieli on usein kehon kieltä. Ymmärsimme myös, että jos teemana on oikeus hoivaan ja hellyyteen, voimme käsitellä aihetta antamalla lapsille hoivaa ja hellyyttä. Ja havainnoida, miten lapset antavat hellyyttä esimerkiksi toisilleen. Lapsen oikeuksia voi opettaa toteuttamalla niitä käytännössä.” pohtii suunnittelija Janica Laimio.

Lapsilähtöisestä yhteenvedosta löytyy tarkemmin tietoa lasten ajatuksista, yhteisen tekemisen tavoista ja tehtävistä sekä mitä lapset opettivat työntekijöillemme.

Mitä sinä pakkaisit mukaan lasten oikeuksien matkalaukkuun?