Ryhmäkuva osallistujista SDP:n puoluekokouksessa 2023.

Lasten asialla SDP:n puoluekokouksessa Jyväskylässä

Vaikuttamistyön ja lapsen oikeuksien asiantuntijamme osallistuivat muiden kehitys- ja ihmisoikeusjärjestöjen kanssa viime viikonloppuna SDP:n puoluekokoukseen Jyväskylässä. 

Tavoitteena oli tavata keskeisiä päättäjiä ja nostaa esille lapsen oikeuksiin liittyviä loukkauksia niin Suomessa kuin niissä maissa, joissa toimimme maailmalla. 

Viikonlopun aikana keskustelimme lasten hyvinvoinnista ja tulevaisuudesta muun muassa Jutta Urpilaisen, Miapetra Kumpula-Natrin, Tytti Tuppuraisen, Kim Bergin, Eveliina Heinäluoman, Krista Kiurun, Jani Kokon sekä usean kunta- ja hyvinvointialuetason päättäjän kanssa. 

Pelastakaa Lapset yhteistyössä Kirkon Ulkomaanavun, Plan International Suomen, SASKin, Diakonissalaitoksen ja Abiliksen kanssa kutsuivat Suomen EU-komissaari Jutta Urpilaisen järjestötorin lavalle keskustelemaan EU:n ja Suomen kehityspolitiikan nykytilasta ja tulevaisuudesta. 

Kohtaamiset päättäjien kanssa ovat lapsen oikeuksien puolesta tekemässämme vaikuttamistyössä ensisijaisen tärkeitä.

Urpilainen kiitti kansainvälistä työtä tekeviä järjestöjä niiden työstä, ja kertoi olleensa itsekin aina vahva järjestötoimija. Urpilainen oli erittäin kiinnostunut keskustelemaan järjestöjen näkemyksistä ja toiveissa on, että yhteistyö ja keskustelu jatkuu. 

Kumpula-Natrin kanssa vaihdoimme ajatuksia erityisesti lapsen oikeuksien toteutumisesta digitaalisissa ympäristöissä, ja päivitimme mitä tiedämme lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa kuvaavan materiaalin säännöstelyyn liittyvästä lainvalmistelusta EU:ssa. 

järjestöjen edustajat ja Jutta Urpilainen SDP:n puoluekokouksessa
Pelastakaa Lapset tapasi komissaari Jutta Urpilaista yhdessä muiden kehitysyhteistyöjärjestöjen kanssa (SASK, KUA, Abilis, Diakonissalaitos, Plan International)

Vastavalittu SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman nosti linjapuheessaan esiin lasten merkityksen yhteiskunnassa: “Suomi rakennettiin sen varassa, että jokainen lapsi on arvokas. Sen ajan henkeen kuuluivat yhdenvertaisuus ja solidaarisuus, ihmisen kunnioittaminen. Ne ovat kestäviä arvoja myös tänään.” 

Lapsen oikeuksien oltava päätöksenteon ytimessä

Lasten oikeuksien toteutumisen kannalta myönteisinä pidämme kokouksessa nostettuja sitoumuksia: 

  • demokratian, oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen 
  • ilmastonmuutoksen ja luontokadon hillitsemiseen 
  • kansainvälisen yhteistyön välttämättömyyteen niin EU:ssa kuin YK:ssa 
  • lasten ja nuorten yhdenvertaiseen oppimiseen, opiskeluun, harrastamiseen, liikuntaan ja kulttuuriin. 

Toivomme, että jatkossa päättäjät ajaisivat vielä painavammin: 

  • järjestöjen mahdollisuuksia tarjota sote -palveluja hyvinvointialueilla 
  • lapsenoikeusperustaista politiikkaa ja toimenpiteitä 
  • lapsilähtöistä työelämän kehittämistä 
  • lapsiperheköyhyyden purkamista kaikkien haavoittuvimmassa asemassa olevien perheiden osalta. 

Kohtaamiset päättäjien kanssa ovat lapsen oikeuksien puolesta tekemässämme vaikuttamistyössä ensisijaisen tärkeitä. Tehtävänämme lapsenoikeustoimijana on pitää yhteyttä kaikkiin eduskuntapuolueisiin ja tuoda päättäjien tietoon lasten ja lapsiperheiden elämässä ilmeneviä puutteita ja epäkohtia, joihin poliitikkojen olisi syytä omassa työssään tarttua. 

Pelastakaa Lasten vaikuttamistyön tiimi

Päättäjien tietoisuuden lisääminen ja lapsia koskevien ajankohtaisten asioiden esillä pitäminen on osa pitkäjänteistä vaikuttamistyötämme, jossa täytyy olla jatkuvasti vuorovaikutuksessa päättäjien kanssa eri tasoilla: eduskunnassa, hyvinvointialueilla ja kunnissa. 

Viikonlopun kohtaamisten myötä toivomme, että lapsenoikeusperustaisuus, lapsivaikutusten arviointi ja lapsibudjetointi eivät unohdu päätöksenteossa millään yhteiskunnan tasolla.

Tiina-Maria Levamo
Johtava asiantuntija, lapsen oikeudet ja vaikuttamistyö

Sonja Kekkonen
Vaikuttamistyön suunnittelija

Juho Pylvänäinen
Advocacy Advisor / erikoisasiantuntija