Nuoret istuvat koulun portailla.

Lapsen ääni 2022 -raportti

Vuonna 2022 Lapsen ääni -kyselyn tavoitteena oli selvittää Suomessa asuvien lasten ja nuorten kokemuksia

  • perheensä taloustilanteesta
  • hyvinvoinnista
  • mielenterveydestä
  • sosiaaliturvan sekä palveluiden tuntemuksesta ja käyttökokemuksista.

Verkkokyselyyn vastasi yhteensä 1130 iältään 12–18-vuotiasta lasta ja nuorta eri puolilta Suomea.

Lapsen ääni 2022 -kyselyn mukaan suuri osa Suomen lapsista ja nuorista kertoo voivansa hyvin. Osaa lapsista koskettaa kuitenkin useampi päällekkäinen rasite.

Kiristyvä talous ja epävakaa maailmantilanne näkyvät lasten ja nuorten vastauksissa kasvaneena huolena. Pienituloisten perheiden lapset kokevat myös muita useammin, että korona on vaikuttanut heidän elämäänsä negatiivisesti.

Pienituloisissa perheissä keinoja kuormituksesta palautumiseen on vain vähän, ja perheen heikko taloustilanne voi näkyä myös perheen sisäisinä jännitteinä, stressinä ja mielenterveyden haasteina.

Jotta lasten hyvinvointivaje ei kasvaisi entisestään, on perheille tarjottava yksilöllistä ja oikea-aikaista tukea sekä apua.

Avaintuloksia

Pienituloisuus eriarvoistaa ja syrjäyttää
Pienituloisissa perheissä:
85 % lapsista koki, että perheellä on haasteita selviytyä menoista
71 % lapsista ei voi lomailla perheen kanssa, koska ei ole varaa
23 % lapsista on joutunut lopettamaan harrastuksen

”Rahaa ei ole muuhun kuin ruokaan ja joskus ei edes siihenkään.”

Hyvinvoinnin vajeet kasautuvat
Pienituloisissa perheissä:
47 % lapsista on huolissaan perheensä toimeentulosta
42 % lapsista koki hyvinvointinsa huonoksi
9 % lapsista piti itsestään sellaisena kuin on
55 % lapsista on kokenut, että korona on vienyt elämästä vuosia
34 % lapsista oli kokenut kiusaamista

”Mun elämästä maksetaan, ruoasta ja asumisesta. Tuntuu että olen iso taakka.”

Mutkikkaat polut pois köyhyydestä
27 % lapsista koki, että elämä on epävakaata
24 % lapsista koki, ettei saa tarpeeksi tukea muilta ihmisiltä
22 % pienituloisten perheiden lapsista ei ollut saanut tarvitsemaansa palvelua