LähiTapiolan Varainhoitokonserni mukana Anna lahjaksi tulevaisuus -joulukeräyksessä

Tänä vuonna LähiTapiola Varainhoitokonsernin joululahjoituksen kohteen sai valita henkilöstö. Jokainen pääsi äänestämään eri vaihtoehdoista, joista Pelastakaa Lapset ry voitti äänestyksen kirkkaasti. Kotimaan lasten auttaminen koettiin yrityksessä selvästi tärkeäksi ja lähellä olevaksi tarkoitukseksi, jota haluttiin aidosti tukea.

’’Vastuullisuus ja vaikuttaminen on olennainen osa LähiTapiola-ryhmän strategiaa. Koemme kotimaan lasten auttamisen merkitykselliseksi ja konkreettiseksi vaikuttamisen keinoksi. Pelastakaa Lapset ry:n toiminnan kautta koemme voivamme aidosti auttaa’’, sanoo Samu Anttila, Varainhoitokonsernin toimitusjohtaja.

”Lämmin kiitos lahjoituksestanne. Suomessa elää yli 110 000 lasta vähävaraisissa perheissä ja lahjoituksen turvin voimme viedä heille tukea vaikeina aikoina”, kiittää yritysvarainhankinnan tiiminvetäjä Johanna Mäkelä.

LähiTapiola Varainhoitokonserniin kuuluu LähiTapiola Varainhoito, LähiTapiola Kiinteistövarainhoito, LähiTapiola Vaihtoehtorahastot ja Seligson & Co Rahastoyhtiö. Yhtiössä hoidetaan asiakkaiden sijoitusvarallisuutta.

Lisätietoja joulukeräyksestä: Anna lahjaksi tulevaisuus

Oletko kiinnostunut yritysyhteistyöstä? Ota yhteyttä yritysyhteistyön tiiminvetäjään: johanna.makela@pelastakaalapset.fi