Lähes puolet Sudanin lapsista tulevat kokemaan nälkää konfliktin estäessä maanviljelyn

Sudanissa vakava elintarvikepula uhkaa lähikuukausien aikana yli yhdeksää miljoonaa lasta konfliktin häiritessä tai estäessä maanviljelyn.

Riittämättömästä ruuan saannista kärsivien lasten määrä voi Sudanissa nousta yli viidenneksellä yhteensä 9,3 miljoonaan kaksi kuukautta sitten puhjenneiden taisteluiden seurauksena. Tämä on lähes puolet maan lapsiväestöstä.

Elintarvikkeiden puute tulee johtamaan lasten lisääntyneeseen aliravitsemukseen ja kuolemiin. Sudanissa tilanne ruokaturvattomuuden ja aliravitsemuksen suhteen on yksi maailman pahimpia.

Sudanissa istutuskausi käynnistyy yleisesti toukokuussa. Tuolloin maanviljelijät ottavat pieniä lainoja hankkiakseen siemeniä viljelyä varten. Sato korjataan loka- ja marraskuussa. Saatu sato on perheille elintärkeä, sillä tällä he varmistavat itselleen ruoan saannin talven yli.

Taistelujen vuoksi 14 miljoonaa ihmistä on joutunut jättämään kotinsa. Heidän joukossaan on lukemattomia maanviljelijöitä. Pankkijärjestelmän romahdus on samalla vähentänyt lainojen saatavuutta merkittävästi. Monet maatalousyritykset, jotka yleensä myyvät lannoitteita ja torjunta-aineita, ovat lopettaneet toimintansa. Polttoaineen puute estää maanviljelijöitä käyttämästä maatalouskoneita.

Maaliskuussa ruokakorin hinta oli jo 28 prosenttia tavallista korkeampi. Tämän hinnan ennustetaan nousevan vielä  25 prosenttia tänä vuonna, mikäli konflikti jatkuu. Viljan hintojen odotetaan nousevan 200–700 prosenttia ensi vuoden aikana viiden vuoden keskimääräisiin hintoihin verrattuna.

– Ei ole epäilystäkään siitä, että mahdollisuudet viljelyyn heikkenevät, ja että elintarvikevarastot Sudanissa supistuvat rajusti. Jo 12 miljoonaa ihmistä kärsii vakavasta ruokaturvattomuudesta ja yli puolta miljoonaa lasta uhkaa vakava akuutti aliravitsemus, toteaa Adil Abdelrahman, Pelastakaa Lasten kouluruokaohjelman koordinaattori.

– Useimmat perheet Sudanissa syövät paikallisesti tuotettua ruokaa. Tämä konflikti tuhoaa niitä järjestelmiä, jotka tuovat ruoan pöytään. Näemme maata kesannolla, kun maanviljelijät pakenevat perheineen turvaan. Konfliktin vaikutukset tulevat näkymään lasten nälkänä, kun aika istutukseen on nopeasti hupenemassa, ja mikäli Sudaniin ei saada turvallisuutta ja rauhaa pian, sanoo Arif Noor, Pelastakaa Lasten Sudanin maajohtaja.

Avustusjärjestöt, mukaan lukien kansalliset toimijat tarvitsevat kipeästi resursseja. Pelastakaa Lapset vaatii, että kansainvälinen yhteisö sitoutuu tukemaan laajamittaisia avustustoimia sekä Sudanissa että naapurimaissa.

Pelastakaa Lapset hädänalaisten tukena

Tällä hetkellä Pelastakaa Lapset auttaa lapsia ja heidän perheitään kuudessa osavaltiossa.  Osana avustustoimia edistetään hätää kärsivien ruokaturvaa ja toimeentuloa sekä terveyttä ja ravitsemusta. Järjestö toimii myös lasten suojelemiseksi sekä heidän koulunkäyntinsä ja oppimisen jatkumisen varmistamiseksi.  Lisäksi Pelastakaa Lapset tukee Sudanista paenneita Egyptissä ja Etelä-Sudanissa.

Pelastakaa Lapset on toiminut Sudanissa vuodesta 1983. Vuonna 2022 järjestö tavoitti maassa suoraan 2,1 miljoonaa ihmistä, joista 1,5 miljoonaa oli lapsia. Keskeisimpinä toimintoina olivat lasten suojelun vahvistaminen, laadukkaan koulutuksen edistäminen sekä terveys- ja ravitsemuspalveluiden saatavuuden parantaminen.  Sudan on Suomen Pelastakaa Lasten suurin kohdemaa.