Laaja lastensuojelun asiantuntijaverkosto on julkaissut toimenpide-ehdotuksen: lastensuojelun laitoshoidon työntekijätilanteeseen vaaditaan ripeästi parannuksia

Pelastakaa Lapset ry yhdessä lastensuojelun asiantuntijaverkoston kanssa vaatii, että lastensuojelun henkilöstön saatavuuteen ja koulutukseen tehdään nopeita kohentavia toimenpiteitä, jotta lapset saavat heille kuuluvaa tarpeellista suojelua, huolenpitoa ja kasvatusta.

Pelastakaa Lapset ry kokosi viime keväänä lastensuojelun toimijoista koostuvan verkoston, joka on 9. maaliskuuta julkaissut kehittämis- ja muutosehdotuksia sisältävän toimenpide-ehdotuksen lastensuojelun henkilöstötilanteen korjaamiseksi.

Lastensuojelun laitoshoidon haastava tilanne on jo useamman vuoden ajan ollut tiivisti julkisuudessa. Verkoston mukaan pätevyysvaatimukset täyttävää henkilöstöä on erittäin haasteellista saada ja vaihtuvuus on suurta.

Sijaishuollon lasten ja nuorten näkökulmasta työntekijöiden niukka resursointi, suuri vaihtuvuus ja työntekijöiden uupuminen on kestämätöntä. Asiantuntijaverkosto painottaa, että pysyvät, osaavat ja turvalliset aikuiset ovat elinehto laadukkaalle ja vaikuttavalle lastensuojelun sijaishuollolle.

Toimenpide-ehdotuksen laatijat peräänkuuluttavat, että lastensuojelun tilanteen ratkaisu edellyttää yhteistyötä ja poliittista tahtotilaa.

Tärkeimpiä toimenpide-ehdotuksessa kirjattuja kehittämiskohteita ovat:

  • Koulutukseen ja osaamisvaatimuksiin liittyvät asiat
  • Alan veto- ja pitovoimatekijät
  • Alan julkisuuskuva
  • Työolosuhteet (henkilöstömitoitus, työn tukirakenteet, palkkaus, johtaminen)

Toimenpide-ehdotus 09.03.2021