Kuka haavoittuu verkossa

Verkko ei ole kaikille lapsille yhtä turvallinen paikka. Lapsen tausta ja tilanne vaikuttavat siihen, miten haavoittuvassa asemassa hän on digitaalisessa ympäristössä, esimerkiksi seksuaalivähemmistöihin kuuluvat lapset tai lapset, joiden perheissä on rahahuolia, ovat kohdanneet muita lapsia enemmän ikäviä tilanteita verkossa. Kyselyissä oli mukana yli 2000 vastaajaa. Aineisto kerättiin syksyllä 2020 ja vuoden 2021 alussa.