Iloinen lapsi

Kansalaisjärjestöjen turvaverkko suojaa myös lapsiperheitä Suomessa

Suomalaiset ympäri maan auttavat päivittäin toinen toisiaan, osana virkeää suomalaista kansalaisjärjestökenttää. Kansalaisjärjestöillä on Suomessa tärkeä rooli yhteiskunnan kehittäjänä ja hyvinvoinnin edistäjänä. Pelastakaa Lasten paikallisyhdistyksissä apu menee lapsille ja lapsiperheille. Paikallinen tuntemus takaa sen, että tuki kohdentuu juuri sitä tarvitseville.

”Suomi on yhdistysten maa”, sanoo Pelastakaa Lasten yhteiskuntasuhteiden johtaja Veli Liikanen.

”Järjestöillä on paljon vastuullisia tehtäviä ja ne pitävät kansalaisyhteiskuntaa liikkeessä toimivat muutoksen tekijöinä.”

SOSTE:n mukaan Suomessa toimii yli 11 000 sosiaali- ja terveysjärjestöä, joissa on 1,3 miljoonaa jäsentä ja puoli miljoonaa vapaaehtoista. Kattojärjestön mukaan yhdistysten toiminnassa korostuu erityisesti lapsiperheiden, sairastuneiden ja ikääntyneiden tuki ja sitä leimaa välittäminen.

Yleisellä tasolla kansalaisjärjestöjen kenttä kärsii kuitenkin yhteisestä ongelmasta.

”Monilla järjestöillä jäsenmäärä on laskenut ja aktiivisia toimijoita on vähemmän. Kuitenkin samalla syntyy uusia kansalaistoiminnan muotoja. Parhaimmillaan näkisin, että olisi yhtä aika niin uutta ja vanhaa. Niin toimijoissa kuin toiminnan tavoissa”, Liikanen maalailee.  

Jäsenyys on vahva kannanotto lapsen oikeuksien puolesta

Järjestöissä on edelleen voimaa ja monet löytävät jäsenyydestä itselleen sopivan tavan toimia itselle tärkeiden asioiden puolesta.

”Monessa paikassa niin Suomessa kuin ulkomailla on lapsia, jotka ovat hädässä”, Liikanen kuvailee.

”Pelastakaa Lasten jäsen on osa valtakunnallista ja kansainvälistä liikettä, joka toimii lasten hyväksi. Tällainen järjestö voi tehdä todella paljon.”

Kansalaisjärjestö ei kuitenkaan toimi ilman jäseniään.

”Jäsenet ja paikallisyhdistykset ovat toiminnan selkäranka. Kansalaisjärjestön päätöksenteko pohjaa jäsendemokratiaan. Ilman jäseniä ei ole Pelastakaa Lapsia.”

Jäsenet ovat tärkeänä osana mukana linjaamassa esimerkiksi Pelastakaa Lasten strategista ja talousasioista liittovaltuustossa ja liittokokouksessa.

Ilman jäseniä apua ei olisi myöskään mahdollista viedä perille sillä tehokkuudella, millä se on mahdollista paikallisyhdistysten kautta.

Toimintaa joka puolella Suomea

Suomen kansalaisjärjestökenttä on merkittävä voima yhteiskunnan kehittämisessä ja hyvinvoinnin edistämisessä. Eri puolilla maata toimivat paikalliset järjestöt ovat merkittäviä yhteiskunnallisia vaikuttajia ja niiden toiminta edistää hyvinvointia. Järjestöillä on todellinen kosketus paikalliseen todellisuuteen ja ihmisten tarpeisiin, mikä tekee niiden toiminnasta korvaamatonta. Järjestötoiminta antaa myös mahdollisuuden mielekkääseen kansalaistoimintaan eri puolilla Suomea.

”Paikallisdemokratian ja järjestöjen työn näkökulmasta on erittäin tärkeää, että kansalaisyhteiskunta on aktiivinen joka puolella maata”, Liikanen korostaa.

”Paikalliset haasteet ja voimavarat tunnetaan parhaiten siellä, missä ne koetaan.”

Pelastakaa Lapsilla on paikallisyhdistyksiä 71 paikkakunnalla. Vuonna 2023 niiden toiminnassa oli mukana lähes 900 vapaaehtoista ja niiden tuki tavoitti melkein 14 000 lasta.

Yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia edistetään myös vapaaehtoistyön kautta. Järjestöt tarjoavat mahdollisuuksia osallistua yhteiseen hyvään, mikä vahvistaa paitsi lasten asemaa myös yhteisön yhteenkuuluvuutta. Vapaaehtoistyö ja toisten auttaminen on myös tekijälleen antoisaa ja lisää tutkitusti hyvinvointia.

Paikallisyhdistykset lapsiperheiden tukena

Pelastakaa Lasten paikallisyhdistykset jakavat esimerkiksi harrastustukea ja ruokalahjakortteja vähävaraisille perheille. Monet yhdistykset toimivat yhteistyössä paikallisen sosiaalitoimen ja diakoniatyön kanssa, mikä auttaa löytämään apua tarvitsevat perheet.

Toiminnassa avun merkityksen näkee läheltä.

”Monelle lapselle harrastus on paljon enemmän kuin pelkkä harrastaminen itsessään”, kertoo Kirkkonummen paikallisyhdistyksen perustaja ja puheenjohtaja Susanna Lankinen harrastustuen merkityksestä.

”Useissa perheissä vähävaraisuus on vain yksi haasteista. Perheessä voi olla myös esimerkiksi pitkäaikaissairautta. Silloin harrastus saattaa olla lapselle se oma juttu, missä hän saa olla hyvä ja hengähtää kuormittavalta tilanteelta.”

Paikallisyhdistysten tuki edistää lasten ja nuorten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta ympäri Suomen. Tavoitteena ovat pysyvät muutokset lasten ja nuorten elämään niin yksilöiden kuin yhteiskunnankin tasolla.

Pelastakaa Lasten yhdistysaktiivi Päivi Korolainen
Tarina

“Ei lasten puolesta ole muitakaan puhujia, kuin aikuiset”

Vapaaehtoistyö paikallisyhdistyksessä on rakentanut Päiville vahvan ymmärryksen lasten asioiden puolesta taistelemisen merkityksestä.

Nainen leikkipuistossa taputtaa käsiä yhteen, etualalla lapset katsovat häntä.
Tarina

Aika on arvokkainta, mitä voimme lapsille antaa

Helsingin paikallisyhdistyksen jäsen Anita Vihervaara pääsi tositoimiin, kun Pelastakaa Lapset perusti vapaaehtoisten tuella lapsiystävällisen tilan Helsingin Länsisatamaan Ukrainan sotaa pakenevien lasten auttamiseksi.