Ilmastokriisiin syntyvät lapset perivät ilmastonmuutoksen vakavimmat seuraukset

Pelastakaa Lasten Ilmastokriisin keskelle syntyneet -raportti maalaa tämän ja seuraavien sukupolvien lasten tulevaisuudesta hälyttävän kuvan. Ilmastonmuutoksen seuraukset kohdistuvat erityisesti maailman köyhimpiin maihin ja näiden lapsiin.

Ylemmän keskitulon ja korkean tulotason maat aiheuttavat 86 prosenttia maailman kumulatiivisista CO2-päästöistä. Tästä huolimatta juuri matala- ja keskituloisten maiden lapset kärsivät ja kantavat suurimman taakan ilmastonmuutoksen kielteisistä seurauksista. Lapset perivät ongelman, jota eivät ole itse aiheuttaneet.

Paikallisista ilmastotoimista, joissa huomioidaan lapset ja heidän tulevaisuutensa, on tulossa välttämättömyys. Pelastakaa Lapset kehottaa maailman päättäjiä sitoutumaan ilmastorahoitukseen ja kohdistamaan sitä sopeutumiseen. Toimiin on ryhdyttävä nyt, sillä ilmastokriisi uhkaa lasten tulevaisuutta vahvemmin kuin koskaan aiemmin.

Kaikkein heikoimmassa asemassa olevat lapset eniten vaarassa

Pelastakaa Lasten Ilmastokriisin keskelle syntyneet -raportissa esitelty data osoittaa, että ilmastonmuutoksen vakavimmat vaikutukset kohdistuvat jo valmiiksi kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin lapsiin.

Vaikutukset kertautuvat ja kasaantuvat niiden lasten kohdalla, jotka altistuvat useille vaaratekijöille. Lapset, jotka kokevat epätasa-arvoa ja syrjintää sukupuolen, vamman, alkuperäiskansaisuuden tai pakkomuuton seurauksena kärsivät vaikutuksista eniten.

Sään ääri-ilmiöt lisääntyvät

Useimmat Pariisin ilmastosopimuksen kansallisista sitoumuksista ovat riittämättömiä. Tällä on vakavia seurauksia lapsille ja tuleville sukupolville.

Verrattuna vuonna 1960 syntyneisiin, vuonna 2020 syntyneet lapset tulevat Pariisin ilmastonsopimuksen sitoumusten puitteissa kärsimään

 • 2 kertaa enemmän maastopaloista
 • 2,8 kertaa enemmän satokadosta
 • 2,6 kertaa enemmän kuivuudesta
 • 2,8 kertaa enemmän tulvista
 • 6,8 kertaa enemmän lämpöaalloista

Merkittäviä vaikutuksia lasten elämään ja oikeuksiin

Vakavat sään ääri-ilmiöt lisääntyvät ja tulevat vaikuttamaan lasten elämiin konkreettisin seurauksin.

Ilmastokriisi tulee esimerkiksi

 • lisäämään köyhyyttä, epätasa-arvoa ja syrjintää sukupuolen, vammaisuuden ja seksuaalisen suuntautumisen perusteella
 • vaikeuttamaan alkuperäiskansojen lasten elämää ja kulttuurin ylläpitoa
 • lisäämään lasten pakkomuuttoa
 • altistamaan lapset ruokapulalle ja aliravitsemuksen elinikäisille seurauksille
 • vaikeuttamaan lasten kouluun pääsyä ja opiskelua
 • altistamaan lapset lisääntyvälle väkivallalle ja hyväksikäytölle
 • uhkaamaan lasten oikeutta osallistua tulevaisuuttaan koskevaan päätöksentekoon

Lue Ilmastokriisin keskelle syntyneet -raportti

Lue lisää ilmastokriisistä ja lahjoita lapsille kriiseissä ja konflikteissa