Helpotusta pommisuojiin paenneille perheille Ukrainassa

Lapset joutuvat Ukrainassa toistuvasti hakeutumaan suojaan pommituksia ja taisteluita. Pommisuojissa on pulaa välttämättömistä tarvikkeista, eikä niissä myöskään ole juuri mahdollisuuksia leikkiin. Pelastakaa Lapset toimittaa äärimmäisen vaikeissa oloissa eläville perheille pommisuojapakkauksia.

Ukrainassa on sotatoimiin liittyen kuollut tai haavoittunut ainakin 581 lasta 24. helmikuuta 2022 lähtien. Monet lapset ja vanhemmat eivät uskalla mennä ulos alueilla, joilla on käynnissä taisteluita. Yli 11 miljoonan ihmisen arvioidaan paenneen kodeistaan konfliktin alettua. Luku pitää sisällään yli kaksi kolmasosaa maan lapsista.

Väkivallan, pommitusten ja tykistötulituksen jatkuessa tuhannet lapset eri puolilla maata viettävät pitkiäkin aikoja maanalaisilla metroasemilla, koulujen kellarikerroksissa ja muissa pommisuojina käytettävissä tiloissa.

Pelastakaa Lapset työskentele paikallisen kumppanin Pomagaemin kanssa helpottaakseen tarvikepulaa ja tarjotakseen pommisuojiin paenneille lapsille edellytykset elää edelleen lapsen elämää. Järjestön tarjoamat pommisuojapakkaukset sisältävät leluja, pelejä ja piirustus- ja askartelutarvikkeita, jotka kannustavat leikkimään ja oppimaan. Pakkauksissa on myös tarvikkeita ja ohjeistusta mielenterveyttä tukevalle tekemiselle, joka auttaa lapsia hallitsemaan stressiä ja puhumaan tuntemuksistaan.

Pommisuojapakkauksia jaetaan alueilla, joissa käydään taisteluja ja ennakoidaan väkivaltaisuuksia. Pakkausten lisäksi järjestö jakaa ruokaa, huopia, lämpiä vaatteita, vettä, lääkkeitä ja muita elintärkeitä tarvikkeita.

– Voitteko kuvitella, millaista on olla lapsi ja joutua viettämään viikkokausia kerrallaan pommisuojassa, jonka ulkopuolella jatkuu taistelu ja epäsuora ohjus- ja tykistötuli, sanoo Pelastakaa Lapset ‑järjestön Ukrainan maajohtaja Pete Walsh.

– Pommisuojissa on rajallisesti valoa, ei mahdollisuutta leikkiä ulkona, pulaa ruuasta ja vedestä ja heikot mahdollisuudet verkko-opetukseen – ja nämä kaikki ovat lapsen hyvinvoinnille olennaisia tarpeita. Tällaisista olosuhteista voi koitua lapsille merkittävää fyysistä ja psyykkistä haittaa.

– Kaikilla lapsilla on oikeus leikkiin, oppimiseen ja suojaan väkivallalta, eivätkä nämä oikeudet kumoudu sodan vuoksi. Pommisuojapakkaukset eivät korvaa sitä, millainen lapsuuden pitäisi olla, mutta ne tarjoavat lapsille ja heidän huoltajilleen välineitä henkisen hyvinvoinnin ylläpitämiseen äärimmäisen vaikeissa olosuhteissa, toteaa Walsh.

Pelastakaa Lapset toimittaa myös yhdessä kumppaninsa Crown Agentsin kanssa yli 60 000 loukkaantuneiden hoitoon soveltuvaa ensiapupakkausta maan terveysministeriölle jaeltaviksi sairaaloihin ja muille ensihoidon toimijoille. Ensiapupakkauksissa on tarvikkeita verenvuodon hallintaan ja vammojen hoitamiseen hätätilanteissa. Ne sisältävät sakset, sideharsoa, kiristyssiteitä ja muita olennaisia ensiaputarvikkeita.

Konfliktialueilla lapset ovat aikuisia suuremmassa vaarassa vammautua ja tarvitsevat erilaista hoitoa. Lasten niska ja ylävartalo ovat heikommat kuin aikuisilla, ja sota-alueilla pään vammat ovat yleisiä pienillä lapsilla. Alle seitsemänvuotiailla potilailla pään vammat ovat kaksi kertaa todennäköisempiä kuin yli seitsemänvuotiailla.

Ukrainan terveysministeriö on nimennyt ensiapupakkaukset yhdeksi kriittisimmistä tarpeistaan, jotta kasvavaa joukkoa haavoittuneita pystytään hoitamaan.

Pelastakaa Lapset vaatii lopettamaan vihollisuudet välittömästi, koska se on ainoa keino suojella lapsia väkivallalta ja muilta lasten oikeuksien loukkauksilta. Avustusjärjestö tuomitsee hyökkäykset, jotka kohdistuvat siviileihin ja siviili-infrastruktuuriin, mukaan lukien koulut ja sairaalat. Siviileille tuhoisien epätarkkojen ballististen ohjusten ja muiden vastaavien räjähtävien aseiden käyttö on myös lopetettava.

Pelastakaa Lapset työskentelee Ukrainassa paikallisten kumppanien avulla tarjotakseen suojaa, ruokaa, käteisapua, polttoainetta, psykososiaalista tukea sekä vauvanhoito- ja hygieniatarvikkeita perheille, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa. Pelastakaa Lapset on toiminut Ukrainassa vuodesta 2014 toimittaen tärkeää humanitaarista apua lapsille ja heidän perheilleen. Hätäaputyö Ukrainassa ja lähialueilla varaa vahvasti yksityishenkilöiden ja organisaatioiden lahjoituksiin.

Auta Ukrainan konfliktista kärsiviä lapsia – osallistu keräykseen