Fortum tukee Pelastakaa Lasten koronakriisin avustustyötä Intiassa

Fortum lahjoittaa satatuhatta euroa Pelastakaa Lapset (Save the Children) -järjestön työhön koronakriisistä kärsivien lasten ja perheiden auttamiseksi Intiassa.

Koronaepidemian toinen aalto on ravistellut Intiaa pahasti koko kevään ajan. Terveydenhuolto on edelleen äärimmäisen paineen alla ja lasten koulunkäynti on keskeytynyt rajoitustoimien vuoksi. Tilanteen takia ihmisillä ei ole pääsyä peruspalveluihin ja seuraukset osuvat erityisesti lapsiin. Avustusrahan tarve Intiassa on akuutti ja tuen tarve tulee jatkumaan vielä pitkään.

– Korona heikentää kaikkein heikoimmassa asemassa olevien perheiden tilannetta entisestään ja Intiassa moni lapsi on menettänyt huoltajansa. Lahjoituksellaan Fortum haluaa omalta osaltaan auttaa Pelastakaa Lapset -organisaation työtä avun viemiseksi sinne, missä sen tarve on suurin, sanoo Fortumin vastuullisuusjohtaja Ulla Rehell.

Lahjoitusten avulla Pelastakaa Lapset auttaa Intian lapsia ja perheitä selviytymään kriisin keskellä. Lahjoitusvaroilla tuetaan klinikoiden ja sairaaloiden toimintaa, sekä varmistetaan, että lapset ja kaikista heikoimmassa olevat perheet saavat heille elintärkeitä palveluita sekä ruokaa, käteisapua ja hygieniatarvikkeita. Erityisesti autetaan lapsia, joiden huoltajat ovat sairastuneet tai menehtyneet muun muassa tarjoamalla heille psykososiaalista tukea sekä tunnistamalla vaikeuksissa olevia lapsia ja auttamalla heitä pääsemään sijaishuoltoon.

– Koronapandemialla on ollut ja tulee olemaan valtava vaikutus lasten elämään juuri haavoittuvimmalla alueilla. Moni lapsi on menettänyt yhden tai molemmat huoltajansa. Moni jää koulutuksen ulkopuolelle ja joutuu haitalliseen lapsityöhön tai solmimaan avioliiton liian aikaisin. Kun perheiden köyhyys syvenee, kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien perheiden ahdinko pahenee entisestään, kertoo Pelastakaa Lasten kansainvälisten ohjelmien johtaja Anne Haaranen ja jatkaa:

– Olemme äärimmäisen kiitollisia Fortumin tuesta ja siitä, että he haluavat tukea juuri intialaisten lasten auttamista koronakriisin yli.

Fortum on aloittanut toimintansa Intiassa noin 10 vuotta sitten. Fortumin Intian toiminnot ovat keskittyneet aurinkovoimaan.

Fortum on eurooppalainen energiayhtiö, jolla on toimintaa yli 40 maassa. Fortum toimittaa asiakkailleen sähköä, kaasua, lämpöä, jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseen. Yhdessä tytäryhtiö Uniperin kanssa Fortum on Euroopan kolmanneksi suurin CO2-päästöttömän sähkön tuottaja. Noin 20 000 ammattilaista sekä yhteinen, noin 60 miljardin euron tase takaavat, että Fortumilla on kokoa, asiantuntemusta ja voimavaroja kasvaa ja viedä energiamurrosta eteenpäin. Fortumin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä ja Uniperin osake Frankfurtin pörssissä. www.fortum.fi

Haluaako yrityksesi tukea Pelastakaa Lasten työtä Intian koronakriisin keskellä? Lisätietoja löydät täältä.