Estetiikkaa ja ekstremismiä TikTokissa – onko nuorilla toivoa?

Ekstremistit ovat hyödyntäneet internetiä niin tiedonvälitykseen, rekrytointiin, propagandaan kuin verkostoitumiseen jo vuosikymmenten ajan. 80-luvun yksityisiltä kotisivuilta on siirrytty sosiaaliseen mediaan, jossa algoritmit levittävät ekstremistisiä viestejä ja tuovat samalla tavalla ajattelevia yhteen. Verkottumisen myötä organisaatioiden ja ideologisten auktoriteettien merkitys on vähentynyt. Tämän myötä ekstremismistä tulee aina arvaamattomampaa.

Nuorten suosiossa oleva videopalvelu TikTok ei ole säästynyt ekstremismiltä. Niin salafisti-jihadistinen, eli väkivallan hyväksyvä ääri-islamismi, kuin äärioikeistolainenkin ekstremismi monissa muodoissaan leviävät tarkasti kontrolloidun algoritmin avulla – algoritmi suosittelee käyttäjälle juuri sellaista sisältöä, jota hän on aiemminkin katsonut. Ekstremistisen materiaalin kierteestä voi olla vaikeaa päästä pois. TikTok on myös suhtautunut melko välinpitämättömästi ekstremistisen ja väkivaltaisen materiaalin valvontaan ja poistamiseen.

Estetiikka tärkeässä roolissa

Keskeinen tekijä radikaalien ideoiden leviämisessä TikTokin videoilla on estetiikka. Se näkyy esimerkiksi nuorten pukeutumisessa: radikaaleista ideoista inspiroituneet nuoret jäljittelevät militanttiryhmien vaatetusta. TikTok-videoilla on myös oltava taustamusiikki, ja TikTok tarjoaakin laajan kirjaston käyttäjien lataamia ääniklippejä. Niiden joukosta löytyy niin ISIS-ryhmittymän taistelulauluja kuin äärioikeistolaista metallimusiikkiakin. Nuoret myös jakavat muualta kopioimaansa ja muokkaamaansa sisältöä alkaen salafististen uskonoppineiden puheista ja talvisodan propagandamateriaaleista. Estetiikoissa kyse on vastakulttuureista, jotka luovat yhtenäisyyden kokemusta, mutta myös viestivät vastalauseen valtavirtaiselle tavalle elää.

Huumori on nuorille olennainen tapa käsitellä ympäröivää yhteiskuntaa. Vitsin muodossa on helppo esittää radikaaleja ideoita asettumatta täysin niiden taakse. Muita ihmisiä epäinhimillistävät ja alentavat meemit kuitenkin heijastelevat taustalla olevaa ideologiaa, ja muuttuvat hiljalleen todelliseksi ajatteluksi. Esimerkiksi chad-meemi ja sen lukuisat variaatiot ovat suosittu radikaalien ideoiden kommunikoimisessa. Meemissä heikkona esitetty vastapuoli saattaa kysyä esimerkiksi aikooko militanttivaatteisiin puhuttu ”chad” todella käyttää väkivaltaa, johon ”chad” vastaa yksinkertaisesti ”kyllä”.

Yhteenkuuluvuuden ja hyväksynnän tunteilla keskeinen merkitys

Ideologiset ulottuvuudet tai ajattelun koherenttius eivät TikTok-radikalisaatiossa ole kovin tärkeitä tekijöitä. Suurempi painoarvo on yhteenkuuluvuuden ja hyväksynnän tunteilla ja vastakkainasetteluilla esimerkiksi konservatiivisen ja liberaalin maailmankuvan välillä. Nuorten kokemat henkilökohtaiset haasteet vaikuttavat siihen, mitkä piirteet ajattelussa korostuvat. Koherentin ideologian muodostaminen on myös haastavaa valtavan tietomassan keskellä, ilman ideologisia auktoriteetteja.

Radikaalit ideat ja estetiikat voivat tuottaa runsaan määrän kommentteja, tykkäyksiä ja seuraajia, jotka luovat nuorelle kokemuksen hyväksynnästä ja kuuluvuudesta. Koska huomio myös motivoi toimintaa, on vaikeaa tietää, miten sitoutuneita nuoret todellisuudessa ovat radikaaleihin aatteisiin. Tässä on toivonpilkahdus: radikalisoitumista voidaan ehkäistä, mutta siihen tarvitaan uusia, nuorten kehittämiä ja tarpeeksi resursoituja toimintamalleja. Nuoret ovat parhaita asiantuntijoita siinä, mitä heidän alati muuttuvassa maailmassaan tapahtuu.

Kirjoittaja: Sini Al-Fraidawi

Sini Al-Fraidawi on teologian ja Lähi-idän tutkimuksen opiskelija sekä järjestöaktiivi. Maisterintutkielmassaan hän käsittelee salafistista vihapuhetta TikTokissa.


Tämä kirjoitus on osa Pelastakaa Lasten ekstremismin ennaltaehkäisytyön asiantuntijablogien sarjaa. Asiantuntijablogin tarkoituksena on nostaa esille ajankohtaisia asioita liittyen nuorten väkivaltaiseen radikalisoitumiseen ja ekstremismiin, sekä niihin liittyviin lieveilmiöihin. Kirjoittajina toimivat Pelastakaa Lasten asiantuntijat sekä vierailevat alan asiantuntijat, nuorisotyöntekijät ja nuoret.