Pelastakaa Lasten Huippula-palveluun liittyvät arvonnat

Päivitetty: 18.1.2024 

1. Rekisterinpitäjä  

Pelastakaa Lapset ry (Y-tunnus: 0116788-1) 

Osoite: PL 95, 00601 Helsinki 

Käyntiosoite: Koskelantie 38, 00610 Helsinki 

Puhelin: 010 843 5000 

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö 

Pelastakaa Lapset ry:n tietosuojavastaava  

lakimies Maria Haarajoki,        

maria.haarajoki(at)pelastakaalapset.fi 

puh: 010 843 5000 

3. Rekisterin nimi 

Tietosuojaseloste –Pelastakaa Lasten Huippula-palveluun liittyvät arvonnat 

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste 

Käyttäjä antaa suostumuksen henkilötietojensa (nimi, sähköpostiosoite) tallentamiseen ja käsittelyyn antaen henkilötietonsa esimerkiksi Webropol-lomakkeella, Microsoft tai Google Formsin tai kautta. 

5. Henkilötietojen käyttötarkoitus 

Pelastakaa Lapset ry:n Huippula-palveluun liittyviin arvontoihin osallistuvien yhteystietojen kerääminen voittajien yhteydenottoa varten.  

6. Käsiteltävät henkilötiedot 

Rekisteriin tallennetaan rekisteröidyistä yksityishenkilöistä seuraavat tiedot: nimi ja sähköpostiosoite. 

7. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteröity luovuttaa tiedot itse. 

8. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva 

Rekisterin sisältämiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Sähköisesti käsiteltävät rekisterin tiedot on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa. 

Rekisteriä käyttävät ainoastaan ne rekisterinpitäjän tai sen lukuun toimivien organisaatioiden henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Näillä henkilöillä on rekisteriin henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana ja heitä sitoo vaitiolovelvollisuus. 

9. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot sekä siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille kolmansille osapuolille. Voimme hyödyntää henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivia alihankkijoita (esimerkiksi massapostituspalvelu).  

Henkilötietoja säilytetään palvelimilla, jotka sijaitsevat EU:n alueella. Voimme kuitenkin siirtää tietoja  EU/ETA-alueen ulkopuolelle palveluntarjoajiemme hallinnoidessa, käsitellessä tai tallentaessa tietoja ETA-alueen ulkopuolella. Tehdessämme näin varmistamme, että siirto tehdään maahan, jota koskee Euroopan komission päätös tai tehdään muuten olosuhteissa, joissa on suoritettu tarvittavat turvatoimenpiteet tietojen suojaamiseksi tietosuojalain mukaisesti. 

10. Henkilötietojen säilytysaika 

Henkilötietoja säilytetään siihen asti, että arvonta on suoritettu, kuitenkin korkeintaan kolme kuukautta tietojen luovuttamisesta. 

11. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti: 

  1. saada tieto henkilötietojensa käsittelystä 
  1. saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Pelastakaa Lasten käsittelemät henkilötiedot  
  1. vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä  
  1. vaatia henkilötietojensa poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet 
  1. vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista 
  1. valittaa valvontaviranomaiselle 
  1. jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojakäytännön mukaisesti. 

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 

Automaattista päätöksentekoa tai profilointia ei tehdä. 

13. Yhteydenotot 

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen: 

Pelastakaa Lapset ry, Koskelantie 38, 00610 Helsinki 

Rekisteröidyn on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä kuvallisella henkilöllisyystodistuksella. 

14. Tietosuojaselosteen muutokset 

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin, esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti nettisivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutokset selosteessa.