Organisaatio

Pelastakaa Lasten ylin päättävä elin on kolmen vuoden välein kokoontuva liittokokous. Liittokokouksessa äänioikeutettuja ovat paikallisyhdistykset. Jäsenillämme on järjestön korkein päätösvalta. 

Liittokokous linjaa liiton toimintaa ja hyväksyy liiton strategian seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. Lisäksi liittokokous valitsee liittovaltuuston puheenjohtajan ja sen jäsenet.  

Liittovaltuusto puolestaan valitsee liittohallituksen, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 8-10 jäsentä.

Pelastakaa Lapset on keskusjärjestö, jonka jäseniä ovat paikallisyhdistykset. Keskusjärjestöllä on keskustoimisto Tiukula Helsingin Käpylässä.

Pelastakaa Lapsilla on 5 aluetoimistoa. Aluetoimistot tarjoavat laadukkaita lastensuojelupalveluita ja varhaisen tuen palveluita, sekä vaikuttavat alueellisesti. 

Paikallisyhdistys toimii omalla alueellaan Pelastakaa Lasten arvojen, toimintaperiaatteiden ja liittokokouksessa vahvistetun strategian mukaisesti ja edistää jäsentensä valitsemilla tavoilla lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. 

Paikallisyhdistyksen toimintaa ohjaavat myös yhdessä sovitut ja Pelastakaa Lapset keskusjärjestön hyväksymät säännöt.

Paikallisyhdistys on Pelastakaa Lapset ry:n eli keskusjärjestön jäsen.   

Liittohallitus

Puheenjohtaja Salla Vainio 

Jäsenet 

Kirsti Jerkku (Head of finances) 

Riikka Kouhi (Toimitusjohtaja, Tekir)

Anja Kuparinen (partner, Avant Advisors Oy)

Rilli Lappalainen (Kestävän kehityksen johtaja) 

Tiina Lehto-Lundén (VTT) 

Timo Lepistö (OM)

Eeva Heinonen (jäsenyhdistysten edustaja, Itä-Suomi) 

Matti Ilvonen (jäsenyhdistysten edustaja, Pohjois-Suomi)

Päivi Tikkala (henkilöstön edustaja) 

Liittohallitus edustaa liittoa, hoitaa sen asioita ja vastaa operatiivisen toiminnan toteuttamisesta ja sen kehittämisestä.

Liittohallituksen tehtävänä on

 • panna täytäntöön liittokokouksen ja -valtuuston päätökset
 • tehdä vuosittain liittovaltuustolle ehdotus liiton toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
 • valvoa, että liiton taloutta ja omaisuutta hoidetaan huolellisesti
 • päättää irtaimen omaisuuden luovuttamisesta, kiinnittämisestä ja panttaamisesta
 • vahvistaa liiton operatiivista toimintaa koskevat säännöt
 • laatia vuosittain liittovaltuustolle liiton toimintakertomus ja tilinpäätös
 • tehdä liittokokoukselle esitys liiton toimintastrategiaksi
 • ottaa ja erottaa liiton ylimmät toimihenkilöt
 • tehdä liittokokoukselle esitys kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenten kutsumisesta
 • asettaa tarvittaessa asiantuntijatyöryhmiä ja määrittää niiden tehtävät
 • tehdä ehdotus liittovaltuustolle paikallisyhdistyksen ja nuorisoyhdistyksen liiton jäseneksi ottamisesta ja erottamisesta
 • hyväksyä jäsenyhdistysten suunnitelmat lastensuojelun toimintayksiköiden perustamisesta ja lakkauttamisesta
 • kutsua koolle liittokokous sääntöjen edellyttämällä tavalla

Liittovaltuusto

Liittovaltuuston kokoonpano (valittu liittokokouksessa 24.4.2022)

Puheenjohtaja Hilkka Pöyliö (Tampere)

Etelä-Suomen alue:
varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen 
1. Sirpa Riistama-Laari (Espoo) 1. Eila Mäkelä (Espoo) 
2. Seija Hynnälä (Vihti) 2. Heli Sundelin (Vihti) 
3. Eeva-Kaarina Seirala (Turku) 3. Leila Yli-Alho (Turku) 
4. Airi Karvinen (Kotka) 4. Minna Hyypiä (Kotka) 
5. Heli Rita (Helsinki) 5. Meri-Tuulia Tikka (Hyvinkää) 
6. Terhi Ekbom (Salo) 6. Eva Castrén (Salo) 
7. Niina Forsström (Kouvola) 7. Anja Tauriainen (Hyvinkää) 
8. Mika Malin (Vantaa) 
9. Miia Oulasvirta (Kirkkonummi) 9. Katriina Uitto (Naantali) 
Itä-Suomen alue:  
varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen 
1. Anni Paukkunen (Joensuu) 1. Kirsi Hurskainen (Kitee) 
2. Eeva Heinonen (Kuopio) 2. Kaija Junnilainen (Kuopio) 
3. Tarja Miikki (Imatran Seutu) 3. Tuija Dahlgren (Imatran seutu) 
3. Anne Selenius (Joutseno) 3. Päivi Melto (Joutseno) 
Keski-Suomen alue:  
varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen 
1. Riitta Mecklin (Jyväskylä) 1. Kirsi-Marja Kiviluoma (Jyväskylä) 
2. Anneli Rautiainen (Jyväskylä) 2. Riitta Kuisma (Jyväskylä) 
3. Roope Salminen (Mikkeli) 3. Helena Vitikainen (Mikkeli) 
4. Alisa Tynkkynen (Savonlinna) 4. Tuula Tahvanainen (Savonlinna) 
Länsi-Suomen alue:  
varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen 
1. Anitta Mäkelä (Loppi) 1. Mari Seppälä (Loppi) 
2. Sinikka Sillanpää (Pori) 2. Tanja-Annika Sillanpää (Pori) 
3. Sari Soinsaari (Tampere) 3. Anja Ojuva (Tampere) 
4. Sinikka Latvaniemi (Loppi) 4. Arja-Liisa Lindeman (Pori) 
Pohjois-Suomen alue:  
varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen 
1. Mirja-Maija Hakolampi (Sotkamo) 1. Elisa Männistö (Ylivieska) 
2. Tytti Kumpulainen (Kemi) 2. Elina Kehusmaa (Kemi) 
3. Klaus-Fred Tamm (Muhos) 3. Hannamari Männistö-Lätti (Ylivieska) 
Rädda Barnen på Åland (Ahvenanmaa): 
varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen 
1. Johanna Lang 1. Ei esitettyä varajäsentä 
2. Jan-Erik Rask 2. Ei esitettyä varajäsentä 
Muut valtuuston jäsenet: 
varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen 
1. Johanna Holmäng-Jaskari (Vasa) 1. Kirsti Kulpakko (Kemijärvi) 
2. Pirjo-Leena Kinanen-Nimmrichter (Kuopio) 2. Päivi Korolainen (Iisalmi) 
3. Piia Sippu (Varkaus) 

Liittovaltuusto käyttää liiton päätösvaltaa varsinaisten liittokokousten välillä. Se kokoontuu kaksi kertaa vuodessa (syys- ja kevätkokous) ja tarvittaessa useamminkin.

Liittovaltuuston tehtäviä ovat muun muassa

 • vahvistaa liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio
 • valita kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa, sekä päättää heidän palkkioistaan
 • vahvistaa liiton toimintakertomus ja tilinpäätös sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
 • valitsee liittohallituksen puheenjohtajan ja muut jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan
 • päättää liiton sääntöjen muuttamisesta
 • päättää jäsenyhdistysten jäsenmaksun suuruus