Sexuella trakasserier på webben

Sexuella trakasserier är verbalt, ordlöst eller fysiskt, till naturen oönskat beteende av sexuell natur som kränker en annan persons mentala eller fysiska integritet.

Termen sexuella trakasserier överlappar delvis begreppet sexuellt våld. Sexuella trakasserier kan inkludera många slags handlingar, såsom sexuellt färgat och suggestivt tal eller skrivande, sexuella gester, ansiktsuttryck eller beröring. Sexuella trakasserier kränker alltid offrets självbestämmande och sexuella integritet. Upplevelsen av sexuella trakasserier är subjektivt – de kan kännas störande, stötande, obehagliga, beklämmande och/eller skrämmande. Ibland kan förövaren konstatera att trakasserierna var ett skämt eller ett infall, men det rättfärdigar aldrig handlingen och är alltid fel. Att identifiera sexuella trakasserier kan vara utmanande för ett barn.

Sexuella trakasserier kan utföras av barnets jämnåriga, barn i andra åldrar eller vuxna. Sexuella trakasserier kan exempelvis ske på olika öppna chattplattformar på webben, i sociala medier eller i privat- eller gruppmeddelanden.

Sexuella trakasserier på webben inkluderar exempelvis:

  • att kalla andra vid öknamn som förolämpar sexualitet, sprida rykten och ge störande kroppskommentarer
  • sexuellt färgade meddelanden, skämt eller anspelningar (såvida det inte handlar om kommunikation med samtycke)
  • att skicka sexuellt färgade eller anspelande emojier, såvida de inte skickas och tas emot med samtycke
  • att redigera bilder så att de färgas sexuellt, exempelvis genom att lägga till text eller emojier
  • sexuellt färgade kommentarer eller inlägg på öppna diskussionsforum
  • sexuella trakasserier via videoanslutning

Sexuella trakasserier är alltid fel. Sexuella trakasserier kan påverka ett barns dagliga liv, såsom hens koncentration och skolarbete. Trakasserier kan ha en stor inverkan på ett barns självkänsla och sexualitet och i värsta fall orsaka exempelvis depression eller andra symtom. Även som vuxen kan ett barn fortfarande uppleva otillräcklighet på grund av trakasserier i ung ålder. Sexuella trakasserier måste åtgärdas.

När sexuella trakasserier riktar sig mot ett barn eller en ung person kan handlingen mycket lätt uppfylla kännetecknen för ett brott. I så fall måste du polisanmäla brottet eller anmäla det inträffade via Nettivihje-tjänsten.

Innehållet i denna publikation är Rädda Barnens eget ansvar, och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens åsikter.