Haluan adoptoida lapsen

Adoptiovanhemmuus on erityistä

Adoptiovanhemmilta edellytetään kykyä rakentaa elinikäinen, hoitava ja lämmin suhde lapseen. Adoptiolapsi tarvitsee hyvin valmennetut vanhemmat, joilla on ikänsä, terveytensä, elämäntilanteensa ja voimavarojensa puolesta mahdollisuus tarjota lapselle turvallinen ja hyvä lapsuus sekä nuoruus ja muodostaa elinikäinen suhde. 

Adoptiolain mukaan adoption edellytykset ovat samat niin kotimaisessa kuin kansainvälisessä adoptiossa. Suomen adoptiolain (Adl 22/2012) mukaan adoption hakijoiden tulee olla:

  • Suomessa vakituisesti asuva aviopari tai yksinhakija. Adoptiolain mukaan lapsi tulisi sijoittaa ensisijaisesti kahden vanhemman perheeseen.
  • 25 vuotta täyttäneitä, alle 50-vuotiaita. Adoptoitavan ja adoptionhakijan välinen ikäero saa olla enintään 45 vuotta, jos adoptoitava on alaikäinen. Perheen sisäisissä adoptioissa ikärajoihin on poikkeuksia.

Kansanvälisiä adoptioita säätelevät lisäksi lapsen syntymämaan lainsäädäntö ja adoptioviranomaisten asettamat vaatimukset.

Adoptioneuvonta

Adoptioprosessi alkaa lakisääteisellä adoptioneuvonnalla. Adoptioneuvonnassa arvioidaan hakijoiden edellytyksiä ja valmiuksia adoptiovanhemmuuteen sosiaalityöntekijän kanssa sekä annetaan tietoa ja valmennusta.

Adoptioneuvonnan aikaisia keskusteluteemoja ovat hakijoiden motiivit, henkilöhistoria, nykyinen elämäntilanne, parisuhde, ihmissuhdeverkostot, menetykset, kasvatuskysymykset, adoptiolapsen erityisyys, avoimuus lapsen taustan suhteen sekä muut tarpeelliset asiat. Adoptioneuvonnan aikana työstetään hakijoiden mielikuvia lapsesta ja vanhemmuudesta sekä valmiutta mahdolliseen avoimeen adoptioon eli yhteydenpitoon lapsen syntymäperheeseen. Hakijoiden kanssa käsitellään myös lapsen oikeutta itseään koskeviin tietoihin ja niiden merkitystä lapsen identiteetin muodostumisessa. 

Adoptioneuvonnan esittelyvideon kansikuva

Tietoa adoptioneuvonnasta

Adoptioneuvonnan sosiaalityöntekijämme Jelena Suuniitty kertoo videolla tarkemmin adoptioneuvonnan sisällöstä sekä adoptionhakijoille asetetuista edellytyksistä.

Adoptioneuvonnan päätteeksi sosiaalityöntekijä kirjoittaa selvityksen adoptioneuvonnan antamisesta (ns. kotiselvitys), joka pitää sisällään tietoa hakijoista ja heidän elämäntilanteestansa, taustoista sekä adoptiomotiiveista ja kasvatusvalmiuksista. Asiakirjojen perusteella lautakunta voi myöntää luvan kotimaiseen tai kansainväliseen adoptioon. Kotimainen ja kansainvälinen adoptioneuvonta kestää perheen tilanteesta riippuen 1–2 vuotta.

Tummahiuksinen poikalapsi hymyilee kameralle
Adoptioneuvonta

Hae adoptiovanhemmaksi

Adoptiolapsi tarvitsee hyvin valmennetut vanhemmat, joilla tulee olla elämäntilanteensa ja voimavarojensa puolesta hyvät mahdollisuudet tarjota lapselle turvallinen ja hyvä elämä. Lue lisää miten pääset aloittamaan adoptioneuvonnan prosessin.

Adoptiolupa

Saatuaan adoptioneuvontaa ja asiakirjojen valmistuttua adoptoitua lasta toivovat henkilöt hakevat lupaa kotimaiseen tai kansainväliseen adoptioon. Lupahakemus käsitellään Adoptiolautakunnan lupajaostossa Valvirassa. Adoptiolupa on voimassa kaksi vuotta ja tarvittaessa sille voi hakea jatkoa kaksi vuotta kerrallaan.

Kotimaisissa adoptioissa luvan hakeminen tapahtuu adoptioneuvontaa antaneen tahon opastuksella. Kansainväliseen adoptioon adoptioluvan hakeminen edellyttää, että adoptiohakijat ovat asiakkaana adoptiopalvelunantajalla, joita Suomessa on kaksi: Interpedia ry ja Pelastakaa Lapset ry:n kansainvälinen adoptiopalvelu. 

aasialainen lapsi piirtää olohuoneen sohvan ääressä
Kansainväliset adoptiot

Kansainvälinen adoptiopalvelu

Pelastakaa Lasten kansainvälinen adoptiopalvelu on oma aluetoimistoista erillinen toimisto Helsingissä. Kansainvälisissä adoptioissa adoptioluvan myöntämisen jälkeisistä vaiheista ja yhteistyöstä kohdemaiden kanssa vastaavat adoptiopalvelun antajat. 

Lapsiesitys

Adoptiovanhemmat saavat tiedossa olevat taustatiedot lapsesta, hänen terveydestään ja adoptioon johtaneista syistä. Tiedot auttavat adoptiovanhempia ymmärtämään biologisten vanhempien ratkaisua, välittämään lapselle tietoa hänen syntymätaustastaan sekä vastaamaan avoimesti lapsen kysymyksiin omasta taustastaan.

Lapsella on oikeus itseään koskeviin tietoihin ja vastuu tietojen antamisesta on ensisijaisesti adoptiovanhemmilla. Lapsen on tärkeää olla pienestä pitäen tietoinen omasta taustastaan. Lapsella on myös oikeus pitää yhteyttä syntymävanhempiin. 

Lapsen adoptio

Kotimaisissa adoptioissa lapsi sijoitetaan luvan saaneeseen perheeseen Pelastakaa Lasten adoptiotoimiston tai hyvinvointialueen sosiaalitoimen kautta. Kansainvälisissä adoptioissa lapsi tulee kansainvälisen adoptiopalvelun kautta.

Lapsen tultua perheeseen adoptioneuvonta jatkuu perheelle maksuttomana tukena. Tarkoituksena on tukea ja auttaa adoptiolasta ja -vanhempia heidän muuttuneessa elämäntilanteessaan ja lapsen kasvun ja kehityksen eri vaiheissa. Perheelle tarjotaan myös lakisääteinen tuen tarpeen arviointi ja heille annetaan tai heidät ohjataan tarvittavan tuen piiriin myös muihin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin.

lapsi pitää isän jalasta kiinni ja hymyillee
Yhteystiedot

Adoptioneuvonta

Kaikissa aluetoimistoissamme on saatavilla adoptioneuvontaa kotimaisiin ja kansainvälisiin adoptioihin.

Työntekijämme antavat mielellään lisätietoa ja auttavat – ole rohkeasti yhteydessä.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

tyttölapsi pitää vanhempiensa kädestä kiinni

Adoption jälkeinen tuki

Adoption kaikilla osapuolilla on oikeus maksuttomaan tukeen. Adoption jälkeistä tukea saa adoptoitu, adoptiovanhemmat tai syntymävanhemmat silloin, kun he haluavat keskustella adoptiosta.

poika reppu selässä pitää isän kädestä kiinni

Perheen sisäiset adoptiot

Perheen sisäisellä adoptioneuvonnalla tarkoitetaan tilannetta, jossa aviopuoliso adoptoi aviopuolisonsa lapsen. Perheen sisäisessä adoptiossa selvitystyöskentely ei ole kaikilta osin yhtä laaja kuin adoptioneuvonnassa yleensä