Adoption jälkeinen tuki

Palvelutoiminta, Adoptiot, Adoption jälkeinen tuki

Adoption kaikilla osapuolilla on oikeus tukeen (Adoptiolaki 25§). Adoption jälkeistä tukea saa adoptoitu, adoptiovanhemmat tai syntymävanhemmat silloin, kun he haluavat keskustella adoptiosta. Tukea voit saada oman hyvinvointialueen sosiaalipalveluista tai Pelastakaa Lapset ry:stä, mikäli hyvinvointialue ostaa palvelut. Adoption jälkeinen tuki on maksutonta.

Tukea adoptiovanhemmalle

Adoptiovanhempi voi kaivata tukea monessa erilaisessa tilanteessa. Tarkoituksena on tukea ja auttaa adoptiolasta ja -vanhempia heidän muuttuneessa elämäntilanteessaan ja lapsen kasvun ja kehityksen eri vaiheissa.

Tukea voi kaivata:

 • oman vanhemmuuden työstämisessä ja parisuhdekysymyksissä
 • lapsen kanssa adoptiosta ja taustasta puhumiseen
 • lapsen tukemiseen erilaisissa perheen muutostilanteissa (esim. muutot, perheenlisäys, avioero, sairastaminen)
 • lapsen kehitykseen ja nivelvaiheisiin (varhaiskasvatus, koulu, murrosikä) liittyvissä asioissa
 • lapsen taustan selvittämisessä tai yhteyden luomisessa biologisiin vanhempiin

Adoptioneuvonnan tuki voi olla esimerkiksi:

 • keskustelutukea
 • avun ja tuen tarpeen selvittäminen
 • lausunnot lapsen yhteistyötahoille esimerkiksi varhaiskasvatukseen tai kouluun
 • mukana oleminen viranomaistapaamisissa tai muissa lapsen elämään liittyvien yhteistyötahojen tapaamisissa ja adoption merkityksen esille tuomista
 • tuki yhteydenpidossa lapsen syntymävanhempaan
 • adoptioneuvonnan työntekijöiden erityisosaamisen mukainen tuki
 • valtakunnallisesti tai alueellisesti järjestettävät koulutukset ja vertaistapaamiset
 • ohjaus muihin palveluihin

Tukea adoptoidulle

Adoptoidulla on mahdollisuus saada tukea eri elämänvaiheissa. Ajatukset siitä, mitä aikoinaan tapahtui, miksi minut adoptoitiin, adoption vaikutukset elämääni ja erityisesti se, miltä tämä kaikki tuntuu saattavat pyöriä mielessä ja viedä paljon voimia. Usein pohdinnat nousevat pintaan eri ikä- ja kehitysvaiheissa ja elämän muutosten yhteydessä. Jokaisella adoptoidulla on oma tarinansa ja elämäntilanteensa ja adoptioasioiden selvittämisen tarve on yksilöllistä.

Joihinkin kysymyksiin voi saada vastauksen keskusteluissa oman perheen ja läheisten kanssa, joihinkin kysymyksiin löytyy tietoa kansainvälisen adoption jälkipalvelusta, esimerkiksi asiakirjojen kautta. Kotimaan adoptioissa vastaavat asiakirjat löytyvät adoptioneuvontaa hoitaneelta taholta.

Adoption jälkeisen tuen tapaamisessa voit sosiaalityöntekijän kanssa:

 • käydä läpi adoptioasiakirjoja
 • saada tukea tietojen työstämisessä
 • keskustella esimerkiksi adoptioon johtaneista vaiheista
 • saada apua, neuvoja ja tukea yhteydenpito- tai muihin adoptiokysymyksiin
 • keskustella adoptiosta ja tämänhetkisestä elämäntilanteesta

Adoptoidulla, joka on täyttänyt 12 vuotta, on oikeus myös itsenäisesti tutustua taustaansa sosiaalityöntekijän kanssa. Jos olet adoptoitu lapsi tai nuori, kuitenkin suosittelemme, että tulet tapaamiseen yhdessä adoptiovanhempiesi kanssa.

Tukea syntymävanhemmalle

Kotimaan adoptiossa syntymävanhemmille tarjotaan tukea, tuetaan suruprosessissa ja yhteydenpitoon liittyvissä kysymyksissä. Pyrimme tarjoamaan myös vertaistukea.

Avoimen adoption yhteydenpidossa tuetaan kaikkia osapuolia. Autetaan mm. yhteydenpitosopimuksen tekemisessä, järjestetään tapaamisia ja autetaan ylläpitämään sovittua yhteyttä, joka on lain mukaan lapsen oikeus pitää yhteyttä aikaisempaan vanhempaan.

lapsi pitää isän jalasta kiinni ja hymyillee
Yhteystiedot

Adoptioneuvonta

Kaikissa aluetoimistoissamme on saatavilla adoptioneuvontaa kotimaisiin ja kansainvälisiin adoptioihin.

Työntekijämme antavat mielellään lisätietoa ja auttavat – ole rohkeasti yhteydessä.