Perhehoidon valmennus

Valmennus auttaa tekemään päätöksen sijaisvanhemmaksi ryhtymisestä

Sijaisvanhemmuutta harkitsevat perheet valmennetaan joko perhekohtaisesti tai PRIDE-ryhmävalmennuksen avulla. Sijaisvanhemmuus on haastavaa, joten vanhemmuus edellyttää erityisiä tietoja ja taitoja. PRIDE-valmennuksessa nämä tiedot ja taidot tarkoittavat seuraavia valmiuksia:

 • suojella ja hoivata lasta
 • tukea lapsen yksilöllistä kehitystä
 • tukea lapsen suhteita syntymävanhempiinsa ja turvata lapsen muiden lapsen läheisten ihmissuhteiden jatkuminen
 • sitoutua lapseen ja toimia hänelle luotettavana aikuisena tarvittaessa koko elämän ajan
 • tehdä yhteistyötä lapsen asioissa

PRIDE -valmennuksessa perheiden soveltuvuutta sijaisvanhemman tehtävään arvioidaan PRIDE-valmiuksien kautta ja arviointi perustuu PRIDE-kouluttajien ja osallistujan yhteiseen arviointiin. PRIDE-kouluttajina Pelastakaa Lapsilla toimii aina perhehoidon sosiaalityöntekijä parinaan kokenut sijaisvanhempikouluttaja

KATSO TULEVAT PRIDE-VALMENNUKSET TAPAHTUMASIVULTA

PRIDE-valmennuksen tavoitteena on:

 • antaa riittävästi tietoa sijaisvanhemmuudesta niin, että valmennukseen osallistuva voi tehdä tietoisen päätöksen ryhtymisestään tehtävään
 • taata jokaiselle sijaisperhettä tarvitsevalle lapselle mahdollisuus päästä hyvin valmentautuneeseen perheeseen ja saada yksilöllisiä tarpeita vastaava hoito ja huolenpito perheessä

PRIDE–ryhmävalmennus, johon osallistuu yleensä 4-6 perhettä yhtäaikaisesti, sisältää:

 • yhdeksän valmennustapaamista, yht. 27 tuntia, 3-4 kuukauden aikana
 • vähintään kolme henkilökohtaista tapaamista PRIDE-kouluttajien kanssa
 • PRIDE-kotitehtävät ja mahdolliset kehitystehtävät

PRIDE-valmennuksen yhdeksän tapaamista (yht. 27 tuntia)

 1. Lapsen oikeus perheeseen – perheen oikeus valmennukseen
 2. Lapsen oikeus pysyvyyteen ja jatkuvuuteen – perheen oikeus tiimiin  
 3. Lapsen tarve kiintymykseen
 4. Lapselle mahdollisuus selviytyä menetyksistä
 5. Lapsen oikeus perhesuhteisiin
 6. Lapsen oikeus hoivaan, huolenpitoon ja turvallisiin rajoihin
 7. Tietoa ja kokemuksia perhehoidosta ja adoptiosta
 8. Muutokseen valmistautuminen
 9. Perhehoitajan (sijaisvanhemman) asema

Niissä tilanteissa, joissa ryhmävalmennus ei ole mahdollista, valmennamme perheitä myös perhekohtaisesti. Pelastakaa Lasten perhekohtaisen valmennuksen sisältö noudattelee PRIDE-ryhmävalmennuksen teemoja ja sisältää

 • 5-8 tapaamista perheen kanssa.
 • kotitehtäviä ja mahdollisia kehitystehtäviä
 • kaksi teemoitettua ryhmäkertaa (3 tuntia/kerta)
 • yhteisen arvioinnin sijaisperheeksi ryhtymisestä

Lisätietoa järjestettävistä PRIDE-valmennuksista saat Tapahtumakalenterista tai suoraan oman alueen Pelastakaa Lasten aluetoimistosta. Jos alueellasi ei ole PRIDE-valmennusta tapahtumakalenterissa, ole yhteydessä meihin, sillä valmennuksia voidaan mahdollisuuksien mukaan järjestää myös perhekohtaisesti tai ylimääräisinä pienryhminä.

Valmennusta sukulaisille ja läheisille, jotka harkitsevat ryhtymistä lapsen sijaisvanhemmiksi

Perhehoidon sosiaalityöntekijät järjestävät myös läheisverkosto- ja läheissijaisvanhemmuutta harkitsevien valmennusta ja arviointia. Valmennus ja arviointi tehdään parityönä.