Tukea lapsille ja perheille

Pelastakaa Lasten tavoitteena on edistää lapsen oikeuksien toteutumista ja parantaa lasten asemaa kotimaassa ja kansainvälisesti. Arvojemme mukaisesti kohtaamme kaikissa toiminnoissamme jokaisen lapsen, vanhemman, perheen yksilöllisesti ja luottaen siihen, että riittävän, oikea-aikaisen tuen avulla perheen voimavarat saadaan käyttöön ja lasten hyvinvointi paranee. Toteutamme palveluita valtakunnallisesti viidessä aluetoimistossa.

Lastensuojelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset palvelumme tuotetaan kuntien tilauksesta. Näihin palveluihin kuuluu tukihenkilö-ja tukiperhetoimintaaperhehoitoaadoptiotoimintaaperhekuntoutusta, sijaishuollon yksiköiden toimintaa sekä asiantuntijapalveluita. Ammatitaitoisen ja koulutetun henkilökuntamme tukena toimivat myös valtakunnallisen järjestön erityisasiantuntijat.

Tarjoamme myös mm. STEAn rahoituksen ja lahjoitusvarojen avustuksella ennaltaehkäisevää tukea suoraan lapsille ja perheille. Nämä tuki- ja palvelumuodot ovat lomakoti-, tukiperhe-, tukihenkilö– ja sporttikummitoiminta, Perheentalojen toiminta, digitaalisen hyvinvoinnin palvelut sekä Eväitä elämälle -ohjelma.