Strategia

Pelastakaa Lapset on laadukas lasten suojelun ammattilainen, yhteiskunnallinen vaikuttaja sekä luotettava ja nopea auttaja paikallisesti ja maailmanlaajuisesti. Toimintamme perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. Järjestömme tehtävä on saada aikaan välittömiä ja pysyviä parannuksia, jotta jokaisen lapsen oikeus elämään, suojeluun, kehittymiseen ja osallisuuteen voisi toteutua.

Kansainvälisen Save the Children -järjestön globaali strategia on nimeltään ”Ambition for Children 2030”. Teemme yhdessä kaikkemme, jotta jokainen lapsi jää eloon, oppii ja saa suojelua vuoteen 2030 mennessä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi keskitymme kaikkein haavoittavimmassa asemassa oleviin lapsiin.

Pelastakaa Lasten tavoitteet vuoteen 2030:

  • ELOONJÄÄMINEN: Yksikään alle 5-vuotias lapsi ei kuole syihin, jotka ovat ehkäistävissä.
  • OPPIMINEN: Kaikki lapset oppivat laadukkaassa perusopetuksessa.
  • SUOJELEMINEN: lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa ei suvaita.

Pelastakaa Lasten strategia 2020-22

Pelastakaa Lapset ry toteuttaa Save the Children -järjestön globaalia strategiaa kolmen vuoden strategiakausissa. Meneillään oleva Pelastakaa Lapset strategia 2020-22 ohjaa toimintojamme ja osaamisalueidemme kehittämistä kohti globaalia 2030 tavoitetta.