Kansainvälisen Save the Children -organisaation globaali strategia on nimeltään ”Ambition for Children 2030”. Missiomme on nyt ajankohtaisempi kuin koskaan. Vaikka yhä useammat lapset selviytyvät paremmin kuin aiemmin, miljoonilta lapsilta puuttuu edelleen perusoikeudet eivätkä he voi kehittyä täyteen potentiaaliinsa.

Varmistaaksemme, että kaikki lapset jäävät eloon, oppivat ja saavat suojelua, keskitymme tavoittamaan kaikkein haavoittavimmassa asemassa olevat lapset, jotka liian usein jäävät syrjään köyhyytensä, asuin- tai olinpaikkansa, sukupuolensa, etnisen taustansa tai vammansa vuoksi. Me teemme kaikkemme varmistaaksemme, että yhtäkään lasta ei jätetä. Tämä periaate mittaa meidän työmme onnistumista.

Pelastakaa Lasten tavoitteet vuoteen 2030:

  • ELOONJÄÄMINEN: Yksikään alle 5-vuotias lapsi ei kuole syihin, jotka ovat ehkäistävissä.
  • OPPIMINEN: Kaikki lapset oppivat laadukkaassa perusopetuksessa.
  • SUOJELEMINEN: lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa ei suvaita.

Toimintamme perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. Toimimme lasten oikeuksien puolesta parantaaksemme välittömästi ja pysyvästi lasten elämää paikallisesti ja maailmanlaajuisesti laadukkaan ammatillisen lastensuojelutyön, lapsipoliittisen vaikuttamisen ja auttamisen avulla.

VISIO:  Visionamme on maailma, jossa toteutuu jokaisen lapsen oikeus elämään, suojeluun, kehittymiseen ja osal­listumiseen.

MISSIO: Tehtävämme on parantaa sitä tapaa, jolla lapsia kohdellaan, sekä saada aikaan välittömiä ja pysyviä paran­nuksia lasten elämään.

ARVOT: Vastuullisuus, tavoitteellisuus, yhteistyö, luovuus, rehellisyys