Puheenjohtaja Juhani Pekkala (FM)

Jäsenet

 • Marja Aarnipuro (päätoimittaja, Apu)
 • Julia Korkman (PsT)
 • Petri Matero (toimitusjohtaja, Materock Oy)
 • Riitta Mecklin (jäsenyhdistysten edustaja)
 • Merja Pulliainen (eduskunta-avustaja)
 • Aino Ritala-Koskinen (YTT)
 • Sinikka Sillanpää (jäsenyhdistysten edustaja)
 • Pauli Waroma (markkinointipäällikkö, Lääkärikeskus Aava)
 • Emma Saaristola (nuorten edustaja)
 • Henna Södergård (henkilöstön edustaja)

Liittohallitus edustaa liittoa, hoitaa sen asioita ja vastaa operatiivisen toiminnan toteuttamisesta ja sen kehittämisestä.

Liittohallituksen tehtävänä on erityisesti

 • panna täytäntöön liittokokouksen ja -valtuuston päätökset
 • tehdä vuosittain liittovaltuustolle ehdotus liiton toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
 • valvoa, että liiton taloutta ja omaisuutta hoidetaan huolellisesti
 • päättää irtaimen omaisuuden luovuttamisesta, kiinnittämisestä ja panttaamisesta
 • vahvistaa liiton operatiivista toimintaa koskevat säännöt
 • laatia vuosittain liittovaltuustolle liiton toimintakertomus ja tilinpäätös
 • tehdä liittokokoukselle esitys liiton toimintastrategiaksi
 • ottaa ja erottaa liiton ylimmät toimihenkilöt
 • tehdä liittokokoukselle esitys kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenten kutsumisesta
 • asettaa tarvittaessa asiantuntijatyöryhmiä ja määrittää niiden tehtävät
 • tehdä ehdotus liittovaltuustolle paikallisyhdistyksen ja nuorisoyhdistyksen liiton jäseneksi ottamisesta ja erottamisesta
 • hyväksyä jäsenyhdistysten suunnitelmat lastensuojelun toimintayksiköiden perustamisesta ja lakkauttamisesta
 • kutsua koolle liittokokous sääntöjen edellyttämällä tavalla