Väkivaltaisen ekstremismin ja radikalisoitumisen kohtaaminen nuorisotyössä vielä pidempi otsikko tähän näin lorem ipsum testaan testaaan

Nuorten parissa työskentelevillä ammattilaisilla on erityisen hyvä mahdollisuus ekstremismin ennalta ehkäisyyn sekä siihen puuttumiseen. Verkkokoulutuksen tavoitteena on kasvattaa nuorten kanssa toimivien ammattilaisten osaamista ja välineitä tunnistaa tämä ilmiö, ja puuttua siihen varsinkin tilanteissa, joissa heillä herää huoli nuoren hyvinvoinnista.

Verkkokoulutuksessa käsitellään muun muassa seuraavia kysymyksiä:

  • Mitä väkivaltainen radikalisoituminen tai ääriajattelu tarkoittaa?
  • Miten se näkyy Suomessa?
  • Miten sitä voi tunnistaa ja miten siihen puututaan?
  • Miten se ilmenee verkossa, ja aiheuttaako verkko radikalisoitumista?
  • Miten nuorisotyö voi ehkäistä radikalisoitumista ja ekstremismiä?